PRIVACY & COOKIEBELEID

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BRAC. We beseffen dat bezoekers van onze site mogelijk bezorgd zijn over de informatie die ze ons verstrekken en hoe we die informatie behandelen. Dit privacybeleid biedt hier een antwoord op. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op:

BRAC International
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV Den Haag
info@bracinternational.nl
+31 (0)6 50 255 110

BRAC stelt alles in het werk om de privacy van de online bezoekers te respecteren. Op onze site verzamelen we geen persoonlijke identificeerbare informatie van personen tenzij ze deze vrijwillig en bewust aan ons verstrekken. Dit betekent dat we niet van u verlangen dat u zich registreert of informatie verstrekt om onze site te bekijken. BRAC verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals namen, adressen, postcode / postcode, e-mailadressen, enz., wanneer deze vrijwillig door een bezoeker worden gegeven. Er kan bijvoorbeeld persoonlijk identificeerbare informatie worden verzameld zodat een bezoeker online een gift kan doen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door BRAC en het donatieplatform voor interne doeleinden. De lijsten van BRAC worden nooit verkocht aan derden. We zullen alleen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden wanneer de persoon die de informatie indient, ons toestemming geeft om het te delen of als we wettelijk verplicht zijn. Zoals met de meeste andere internetsites, herkent onze webserver automatisch de domeinnaam van elke bezoeker van de site, maar niet het e-mailadres. Dit IP-adres vertelt ons van welk domein u ons heeft bezocht. We gebruiken de informatie die we bijhouden om problemen met onze server te diagnosticeren en om de inhoud van onze webpagina te verbeteren. De informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Afmelden
Als u uw e-mailadres aan ons heeft verstrekt, ontvangt u mogelijk periodieke mailings van ons met informatie over onze programma’s.
Als u in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@bracinternational.nl  Sommige mailings zijn enige tijd van tevoren voorbereid, dus wacht tot maximaal drie maanden voordat uw verzoek correct wordt weergegeven op onze mailinglijsten.

Hoe gebruiken we ‘cookies’?
Bezoekers moeten zich ervan bewust zijn dat niet-persoonlijke informatie en gegevens automatisch kunnen worden verzameld op de website van BRAC door middel van “cookies”. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die een website kan gebruiken om terugkerende bezoekers te herkennen, de toegang en het gebruik van de site voor de bezoeker te vergemakkelijken en een site in staat te stellen bezoekersgedrag te volgen en gegevens samen te stellen die verbeteringen van de inhoud mogelijk maken. Cookies zijn geen programma’s die op het systeem van een bezoeker terechtkomen en bestanden beschadigen. Over het algemeen werken cookies door een uniek nummer aan de bezoeker toe te wijzen dat verder buiten de website geen betekenis heeft. Als een bezoeker geen informatie wil die wordt verzameld door het gebruik van cookies, is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee de bezoeker de cookie-functie kan weigeren of accepteren. BRAC gebruikt alleen de “cookie” -technologie om niet-persoonlijke informatie van zijn online bezoekers te verkrijgen om de online ervaring van bezoekers te verbeteren en hun bezoek binnen onze site te vergemakkelijken.

Externe links
Deze site bevat links naar andere sites. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, doet BRAC geen enkele uitspraak met betrekking tot de inhoud van die sites. Het feit dat BRAC een koppeling naar een site heeft gemaakt, is geen goedkeuring, toestemming, sponsoring of samenwerking met betrekking tot die website, de eigenaren of haar providers. Er zijn risico’s aan het gebruik van informatie, software of producten die op internet worden aangetroffen, en BRAC wijst u op het belang dat u deze risico’s begrijpt voordat u iets via internet download, gebruikt, vertrouwt of iets koopt.

Opmerking voor ouders en kinderen
BRAC verwelkomt kinderen om meer te leren over onze organisatie en over de informatie op de BRAC websites. We respecteren de privacy van onze jonge gebruikers. We moedigen ouders aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om ons te helpen hun privacy te beschermen door hen op te dragen nooit persoonlijke informatie op deze site of andere websites zonder toestemming te verstrekken. We zullen nooit proberen om onnodige informatie van onze gebruikers te achterhalen, ongeacht de leeftijd. In overeenstemming met de Children’s Online Privacy Protection Act van 1998 (“COPPA”), zullen we nooit persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 vragen zonder voorafgaande verifieerbare ouderlijke toestemming. Als we achteraf te weten komen dat een kind jonger dan 13 jaar ons dergelijke informatie zonder toestemming heeft verstrekt, doen we onze uiterste best doen om de verstrekte informatie uit onze bestanden te verwijderen. Als een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat een kind jonger dan 13 jaar dergelijke informatie aan ons heeft verstrekt, dan kan hij/zij contact met ons opnemen via info@bracinternational.nl

Uw gegevens bijwerken
We werken aan het nauwkeurig verwerken en onderhouden van de informatie die u met ons deelt. Als u ons een donatie heeft gedaan en uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken of of uw e-mailvoorkeuren wilt aanpassen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@bracinternational.nl , te bellen naar +31 (0)6 50 255 110 of ons per post dit te laten weten:

BRAC International
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV Den Haag
info@bracinternational.nl
+31 (0)6 50 255 110

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, op basis van uw opmerkingen en onze behoefte om nauwkeurig na te gaan hoe onze gegevensverzameling en openbaarmaking plaatsvinden. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een aankondiging op onze website te plaatsen.