WASH

“Water is essentieel voor het leven en voor onze gezondheid. Het recht op water is een voorwaarde om in menselijke waardigheid te leven. Het is een eerste stap naar andere mensenrechten.”

Het VN-Comité voor Economische, Culturele en Sociale Rechten

BRAC vindt dat ieder mens op aarde zou toegang moeten hebben tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Bovendien zou iedereen voorlichting moeten krijgen over het belang van hygiene, bijvoorbeeld handen wassen. Vervuiling en infecties worden vaak veroorzaakt door slechte toegang tot schoon water, met name in plattelandsgebieden. Bijna één op de drie personen wereldwijd heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen en ruim 800 miljoen mensen (één op negen) heeft geen toegang tot schoon drinkwater. BRAC wil dit doorbreken met het WASH programma!

Onze Aanpak

WASH commissies

WASH commissies

BRAC gebruikt een groepsaanpak om een positieve gedragsverandering teweeg te brengen in gemeenschappen. In ieder dorp wordt een WASH-dorpscomité aangesteld. Zij worden getraind om dorpsgenoten voor te lichten over het belang van hygiëne. Zo heeft BRAC in Bangladesh meer dan 65.000 dorpscomité’s opgezet. Behalve voorlichting, toetst het comité ook de kwaliteit van het water en maken zij plannen om de sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Committees

Toegang tot schoon water

Toegang tot schoon water

Om de toegang tot schoon water te verbeteren maakt BRAC gebruik van verschillende technieken om de kwaliteit van het water te verbeteren. Zo installeert BRAC diepwaterputten en wordt de kwaliteit van water streng getest. In arseen- en zoutgevoelige gebieden zorgt BRAC voor alternatieve watersystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van arseenfilters, zandfilters en nieuwe pijpleidingen die het water tegen vervuiling moeten beschermen.

Access

Gezondheid en hygiëne

Gezondheid en hygiëne

Bij het bouwen van nieuwe toiletten biedt BRAC zowel technische ondersteuning als ook financiële ondersteuning in de vorm van leningen voor de bouw van deze toiletten. De allerarmsten ontvangen zonder kosten de bouwmaterialen voor toiletten inclusief een kleine watertank. Speciale bijeenkomsten in deze gebieden zorgen ervoor dat mensen bewust worden van het belang van schoon water en hygiëne om ziekten te voorkomen.

Sanitation

Samenwerking

Krachenbundeling met kennis en onderzoek

Het IRC is als internationale denk-en-doe tank een WASH partner sinds de start van het programma in 2006. Deze samenwerking heeft zich ontwikkeld tot een solide partnership waarin IRC vooral het aspect van monitoring, documentatie en leren voor haar rekening neemt. Hierdoor neemt de effectiviteit van het WASH programma toe en kunnen methodes die bewezen werken, opgeschaald worden. Lees verder 

Uitgelicht

WASH op school

WASH op school

BRAC zet studenten in om voorlichting te geven over schoon water en hygiëne op scholen. Bekijk het succes van deze peer-to-peer methode in de armste wijken van Dhaka en Chittagong…
Lees meer >

ORS als doeltreffend middel tegen uitdroging

ORS als doeltreffend middel tegen uitdroging

ORS is een mengsel van zouten en druivensuiker opgelost in water dat helpt om uitdroging bij diaree te voorkomen. Gezondheidswerkers van BRAC leren arme en vaak analfabete moeders om dit simpele maar levensreddende mengsel zelf te maken. Sinds 1980 heeft BRAC meer dan 12 miljoen vrouwen getraind in het gebruik van ORS.
Lees meer >

Drijvende toiletten

Drijvende toiletten

Bangladesh is een waterrijk land dat regelmatig kampt met overstromingen. BRAC ontwikkelt technologische innovaties om de gevolgen van overstromingen te beperken, zoals drijvende toiletten. Met het integrale ontwikkelingsprogramma IDP wil BRAC de komende jaren een samenhangend geheel van diensten aanbieden voor de mensen die in deze meest kwetsbare gebieden wonen. Lees meer over deze technologische ontwikkelingen…
Lees meer >

 

Onze Impact

WASH op school

Sinds 2006 heeft BRAC meer dan 5000 scholen in Bangladesh gesteund bij het oprichten van studentengroepen die voorlichting geven over water, sanitatie en hygiëne. Behalve het geven van voorlichting, steken de studenten ook de handen uit de mouwen. Zo bouwen zij mee aan nieuwe gescheiden toiletten, voor de jongens en de meisjes. Ontmoet Samia Hoq, één van de studenten en luister naar de reacties van docenten Anjan en Nasrin!

Meer weten?

Lees de Factsheet WASH. Deze factsheet wordt tweemaal per jaar geüpdate, zodat u altijd de meest recente informatie tot uw beschikking heeft.

Lees de Factsheet