“Gelijke kansen en financiële zelfstandigheid bevorderen is niet alleen moreel juist, maar het is ook goed voor de economie in brede zin. Discriminatie, armoede en onwetendheid beperken groei, terwijl het investeren in onderwijs, infrastructuur, wetenschappelijk en technologisch onderzoek juist kansen vergroot. Het zorgt voor meer werkgelegenheid en welvaart voor ons allemaal.”

William C. Clinton, 41e President van de Verenigde Staten

BRAC is voor 70% onafhankelijk van fondsen en subsidies. Dat komt door de winst van 17 sociale ondernemingen die de programma’s van BRAC ondersteunen. Deze sociale ondernemingen zijn gericht op de arme lagen van de bevolking die met eenmansbedrijfjes een bestaan proberen op te bouwen. BRAC’s sociale ondernemingen helpen deze eenmansbedrijfjes om hun productie en efficientië te vergroten. Zo kunnen deze kleine zelfstandigen in hun levensonderhoud blijven voorzien en lukt het BRAC om voor een groot deel zelfvoorzienend te zijn.

Onze Aanpak

Zelfvoorzienend op kleine én grote schaal

Zelfvoorzienend op kleine én grote schaal

BRAC’s sociale ondernemingen zijn zowel financieel als op sociaal gebied winstgevend, bijvoorbeeld in de sectoren ambacht, visserij, zuivel, pluimvee en zaden. Zo bieden zij garantie voor toegang tot de markt en dienstverlening aan kleine ondernemers zoals training om vaardigheden en productiviteit te verhogen. Op die manier ontstaan nieuwe kansen om in levensonderhoud te voorzien. Ontworpen om de armen te versterken, vervullen de ondernemingen ook een maatschappelijk doel op grotere schaal. BRAC helpt mensen uit arme gemeenschappen om zelf de regie te nemen en zelfvoorzienende producenten te worden.

Zelfvoorzienend op kleine én grote schaal

Financieel onafhankelijk

Financieel onafhankelijk

Het succes van de sociale ondernemingen van BRAC zorgt er niet alleen voor dat de missie van BRAC wordt nageleefd, het zorgt tevens voor winst dat rechtstreeks naar de ontwikkelingsprogramma’s van BRAC gaat. Op dit moment wordt 73% van BRAC’s activiteiten gefinancierd door inkomsten uit de sociale ondernemingen. Dat zorgt ervoor dat BRAC minder afhankelijk is van fondsen en subsidies.

Financieel onafhankelijk

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen

Op dit moment heeft BRAC 17 sociale ondernemingen. Al deze ondernemingen hebben een sociale missie, namelijk het ondersteunen en versterken van kleine zelfstandigen in verschillende sectoren:

Sociaal ondernemen

Uitgelicht

Aarong

Ambacht van Aarong

In 1978 werd één van BRAC’s meest vooraanstaande sociale ondernemingen Aarong opgericht. Deze onderneming werd opgezet om vrouwen door middel van het traditionele ambachtelijk handwerk van een inkomen te kunnen voorzien. Opgericht als verkooppunt van producten met een eerlijke prijs, tijdige betaling aan de makers en training op het gebied van design, worden de unieke handgemaakte producten verkocht in verschillende steden. Op die manier zijn er bij de Aarong onderneming inmiddels meer dan 65.000 ambachtslieden betrokken.
Lees meer >

Aarong

BRAC Zuivel

BRAC Zuivel is één van BRAC’s meest innovatieve sociale ondernemingen. Deze onderneming pakt inefficiëntie in de zuivelketen aan. BRAC Zuivel werkt aan een stabiele markt waarbij boeren hoogwaardige melk produceren en daarvoor een eerlijke prijs ontvangen. De melk wordt verkocht in verschillende steden in Bangladesh. BRAC Zuivel verwerkt 120.000 liter melk per dag, afkomstig van meer dan 54.000 kleine boeren uit achtergestelde gebieden.
Lees meer >

BRAC Kippen

BRAC Kippen

BRAC Kippen is een drijvende kracht achter de groei van de kippenhouderij in Bangladesh. BRAC Kippen houdt zich onder andere bezig met het efficiënter werken in kippenboerderijen en het onderzoeken en voorkomen van pluimveeziekten.
Lees meer >

 

Onze ondernemingen

enterprises

BRAC Zuivel

Ontdek hoe BRAC Zuivel de Bengaalse zuivelindustrie op z’n kop zet en hoe arme melkboeren in Bangladesh profiteren van deze sociale onderneming!

Meer weten?

Lees de Factsheet Social Enterprises. Deze factsheet wordt tweemaal per jaar geüpdate, zodat u altijd de meest recente informatie tot uw beschikking heeft.

Lees de Factsheet