“We hebben nu een historische kans om een einde te maken aan extreme honger en armoede. De Werelddoelen hebben als doelstelling om extreme armoede in 2030 uit te bannen en ik geloof dat we dit mogelijk kunnen maken.”

Sir Fazle Abed, BRAC-oprichter en voorzitter

BRAC gelooft dat niemand ter wereld zou moeten lijden onder extreme honger. Toch zijn er wereldwijd ruim een miljard mensen die honger lijden. Door de groei van de wereldbevolking staan natuurlijke hulpbronnen en het bodemgebruik onder druk. Voedselzekerheid is daarom een complexe en constant veranderende uitdaging. BRAC gelooft dat deze uitdaging alleen kan worden aangegaan met een veelzijdige aanpak op grote schaal.

BRAC’s programma’s op het gebied van landbouw en voedselzekerheid maken gebruik van een holistische benadering die boeren en hun gezinnen uit de armoede wil trekken en hen wil helpen een zeker bestaan op te bouwen.

Onze Aanpak

Zelfvoorzienendheid

Streven naar zelfvoorzienendheid

BRAC wil landen in ontwikkeling helpen om zelfvoorzienend te worden in hun voedselproductie. Daar wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Zo bouwt BRAC effieciënte systemen voor de productie, distributie en marketing van zaden, zodat die verkocht kunnen worden voor een eerlijke prijs. Ook doet BRAC onderzoek zodat de landbouwsector nog verder ontwikkeld kan worden. Nieuwe technologieën worden door middel van training bij boeren onder de aandacht gebracht. Tot slot worden met behulp van microkredieten arme boeren ondersteund om mee te kunnen draaien in een zelfvoorzienende landbouwsector.

Agriculture

Waardeketenbenadering

Waardeketenbenadering

Veel arme boeren leven in moeilijke omstandigheden waardoor zij niet effectief kunnen werken in hun bedrijf. BRAC’s waardeketenbenadering brengt hier verandering in door kennis en ondersteuning aan te bieden via lokale adviseurs.

Agriculture

Onderzoek en innovatie

Innovation & Research

Mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking, hebben zichtbaar en voelbaar gevolgen voor boeren uit ontwikkelingslanden. Om er voor te zorgen dat de programma’s van BRAC aansluiten op deze uitdagingen en de impact daarvan op lokale schaal, werkt BRAC samen met verschillende onderzoeksinstituten en overheden. Zo doet BRAC in samenwerking met partners onderzoek naar de ontwikkeling van gewassen die beter bestand zijn tegen klimaatveranderingen.

Agriculture

Samenwerking

30% meer winst onder kippenboeren door slimme app

In een pilot met het Nederlandse bedrijf Single Spark heeft BRAC in Tanzania onder kippenboeren aangesloten bij BRAC programma’s, de FeedCalculator geintroduceerd. Door het gebruik van de Feedcalculator app daalden de mengvoeder kosten met 30% terwijl het gewicht van de kuikens met 15% toenam. De ontwikkelde app helpt kippenboeren een eigen optimaal voeder mengsel samen te stellen uit lokaal beschikbaar ingredienten; en tegen de beste prijs. Voor de kippenboeren loopt het voordeel snel op aangezien mengvoer een hoge kostenpost is binnen hun bedrijf.
Lees verder

Uitgelicht

Agriculture

LEAD in Tanzania

Met het LEAD programma in Tanzania probeert BRAC er voor te zorgen dat iedereen betrokken in de landbouwketen een leefbaar inkomen heeft. In dit programma worden 105.000 boeren, van wie de meeste vrouwen, geholpen om hun inkomen te doen groeien. Zo draagt BRAC bij aan een stabiele markt.

Agriculture

Hoogwaardige zaden in Liberia

BRAC’s zadenbedrijf in Liberia produceert hoogwaardige zaden en draagt bij aan de distributie van deze zaden aan verschillende kleine boeren in Liberia. Op die manier vervult het zadenbedrijf niet alleen een zakelijke functie maar ook een sociale functie, door bij te dragen aan betere oogsten in Liberia.

Agriculture

Jonge boeren in Oeganda

In Oeganda is 78% van de bevolking onder de 30 jaar. Het werkloosheidspercentage onder jongeren is 68%. Dat betekent dat er veel jongeren op de arbeidsmarkt zijn terwijl er voor hen weinig plek is. BRAC’s landbouwprogramma in Oeganda richt zich daarom op jonge, voornamelijk vrouwelijke, boeren. Zij ontvangen een stuk grond en technische ondersteuning zodat ze kleine landbouwbedrijven kunnen starten. Om er voor te zorgen dat deelnemers ook op lange termijn van dit programma profiteren, krijgen deelnemers ook training in andere vaardigheden, zoals het omgaan met geld, het kennen van je rechten en het opdoen van sociale vaardigheden.

 

Onze Impact

Een tweede kans voor pachtboeren

Sinds 2009 is BRAC een speciaal programma gestart voor pachtboeren in Bangladesh. Het project helpt pachtboeren om te investeren in hun boerderij. Ontmoet Jahangir Hossain en Kulsum Khatun, twee deelnemers aan het programma, en ontdek hoe deze boeren door middel van een lening een tweede kans kregen!

Mary’s Magic Potatoes

In Kalungu District of Uganda there’s a movement happening. With one of the highest rates of malnutrition in the world, Uganda is in need of healthy food that is easily available. Enter the Orange-Fleshed-Sweet Potato, a potato that has been fortified in Vitamin A to help reduce stunting in children. BRAC, with support from partners, is developing a value chain to cultivate the potatoes and educate mothers about their health benefits.

Meer weten?

In de BRAC factsheets vindt u de laatste cijfers. De factsheets worden tweemaal per jaar geüpdate, zodat u altijd de meest recente informatie tot uw beschikking heeft.

Lees de Factsheet