“Mijn land, Bangladesh, heeft een revolutie gezien als het gaat om de volksgezondheid. Sinds 1985 is moedersterfte met 75% afgenomen en sinds 1990 is de kindersterfte in Bangladesh gehalveerd.”

Sir Fazle Abed, BRAC-oprichter en voorzitter

BRAC gelooft dat investeren in de gezondheid van moeders een investering in de toekomst is. Gezonde, goed opgeleide en krachtige moeders maken betere beslissingen voor henzelf én voor hun kinderen. Bovendien heeft de gezondheid van vrouwen tijdens hun zwangerschap een grote impact op de gezondheid van het kind.

De eerste 1000 dagen vanaf de conceptie tot aan de tweede verjaardag zijn cruciaal voor het pasgeboren kind. Deze beginperiode bepaalt voor een groot deel hoe het kind zal groeien, zal leren en zich zal ontwikkelen. Daarom investeert BRAC in zowel de gezondheid van moeders tijdens en na de zwangerschap en in de gezondheid van hun pasgeboren baby’s.

Onze Aanpak

Zorg op maat

Zorg op maat

Een derde van de Bengaalse bevolking woont in de stad, voor de armen geldt dat zij voornamelijk in sloppenwijken wonen. Zij hebben heel andere zorg nodig dan mensen die in plattelandsgebieden wonen. Om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, maakt BRAC gebruik van lokale gezondheidswerkers. Zij leveren zorg op maat en komen persoonlijk langs bij hun patiënten. Doordat de gezondheidswerkers hun patiënten persoonlijk kennen, kunnen zij sneller problemen signaleren en patiënten doorverwijzen naar lokale ziekenhuizen. Deze unieke zorg op maat programma’s van BRAC hebben in Bangladesh de moedersterfte in vijf jaar doen halveren. Een succesvolle methode die nu ook internationaal wordt ingezet.

Zorg op maat

Verloskundigen

Verloskundigen

Lokale verloskundigen spelen een belangrijke rol in BRAC’s gezondheidsprogramma’s. De verloskundigen komen zelf uit de gemeenschap en worden door BRAC opgeleid. Omdat zij uit dezelfde gemeenschap komen, kennen ze de toekomstige moeders goed en bereiden hen voor op een veilige bevalling. Na de bevalling blijft de verloskundige de moeder ondersteunen met bijvoorbeeld een geboortepakket of malariamedicatie. Met de verkoop van deze producten heeft de verloskundige zelf ook een inkomen.

Verloskundigen

Veilig bevallen in het kraamhuis

Veilig bevallen in het kraamhuis

De kraamhuizen van BRAC bieden een veilige plek voor vrouwen om te bevallen. In de kraamhuizen wordt prenatale zorg geboden, verloskunde en spoedeisende hulp.

Veilig bevallen in het kraamhuis

Uitgelicht

liberia-ebola-overlevenden314x200

Geestelijke gezondheidszorg naar Liberianen die door Ebola zijn getroffen

In de dorpen in Liberia waar BRAC sinds 2008 heeft gewerkt, hadden veel kinderen hun ouders verloren aan Ebola. Ook jong volwassenen en ouders die de Ebola epidemie wel hadden overleefd, hadden het zwaar. Familieleden die steun konden bieden, waren vaak terughoudend met contact omdat ze bang waren dat ze zo alsnog met het virus besmet zouden worden.

In januari 2015 was BRAC in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid in Liberia en de World Health Organization gestart met een project op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Het project werd gefinancierd door USAID die het tekort en de dringende behoefte aan geestelijke gezondheidszorg erkende. BRAC maakte gebruik van haar grote netwerk, kennis en werkervaring in de afgelegen dorpen in Liberia, om de Liberianen te informeren over de risico’s en zo de angst voor besmetting weg te nemen. Hierdoor werd het voor de overlevenden makkelijker om te re-integreren in hun gemeenschap. Samen met lokale, gespecialiseerde artsen en maatschappelijk werkers bood BRAC geestelijke gezondheidszorg aan de gemeenschap, overlevenden en wezen om de stigmatisering en discriminatie die Ebola had veroorzaakt, aan te pakken.

Het project heeft de omgang van de Liberianen met hun door Ebola getroffen landgenoten aanzienlijk verbeterd. Maar nog steeds heeft 60 procent van de overlevenden en 42 procent van de wezen last van angst wat hun belemmert hun dagelijkse activiteiten.
Lees meer >

BRAC en TOMS werken samen

BRAC en TOMS werken samen

Samen met TOMS wil BRAC er voor zorgen dat er 20.000 gezonde bevallingen plaats vinden. Voor iedere tas die gekocht wordt bij TOMS, ondersteunt TOMS een lokale gezondheidswerker van BRAC. Zo kan er worden zorg gedragen voor meer veilige geboorten voor zowel moeder als kind.
Lees meer >

Samenwerking met Living Goods

Samenwerking met Living Goods

In Oeganda werkt BRAC samen met Living Goods. Door middel van kleine social enterprises willen BRAC en Living Goods de moeder- en kindsterfte in Oeganda met 20% doen verminderen. De lokale gezondheidswerkers van BRAC kunnen met de verkoop van medicijnen, gezondheidsproducten en dienstverlening (zoals consult aan huis en trainingen op maat) een klein inkomen verwerven. Tegelijkertijd zijn zij door hun eigen training in staat om gezondheidsproblemen te signaleren en preventieve zorg te verlenen aan moeders en hun kinderen.
Lees meer >

 

Onze Impact

Het Manoshi Programma: een goed begin

Het Manoshi Programma werkt aan veilige zwangerschappen en geboortes in de sloppenwijken van Bangladesh. Ontmoet enkele vrouwen die onderdeel uitmaken van dit programma, zoals Simruti Provati Rani Das, een 21-jarige aanstaande moeder uit een sloppenwijk in Dhaka. Maak ook kennis met Kajol Rekha, één van BRAC’s gezondheidswerkers en haar collega Niasha Begum, een verloskundige opgeleid door BRAC.

Meer weten?

Lees de Factsheet Gezondheid van Moeders en Kinderen. Deze factsheet wordt tweemaal per jaar geüpdate, zodat u altijd de meest recente informatie tot uw beschikking heeft.

Lees de Factsheet