Onze filosofie

BRAC zet zich in om het mogelijk te maken dat mensen (en vooral vrouwen en meisjes) hun levenslot in eigen handen krijgen. Er is niet een enkele oorzaak voor armoede, BRAC voert daarom de strijd tegen armoede op verschillende fronten met verschillende wapens: onderwijs, gezondheidszorg, sociale en economische empowerment, microfinanciering, rechtsbescherming, voedselzekerheid, duurzaamheid en rampenbestendigheid.

ONZE PROGRAMMA’S

Wellbeing

Gezondheid en veerkracht

BRAC geeft de meest kwetsbare groepen toegang tot gezondheidszorg. Behalve de cruciale eerstelijnsgezondheidszorg omvat dit ook seksuele gezondheidszorg, kraamzorg en preventieve gezondheidszorg. Daarnaast levert BRAC ook diensten op het gebied van hygiëne, sanitaire voorzieningen en water.

Programma’s:
Gezondheid en voeding
Water, sanitatie en hygiëne (WASH)

Horizons

Onderwijs schept kansen

We richten ons op kinderen uit de armste gezinnen en we streven ernaar om elke klas voor meer dan de helft uit meisjes te laten bestaan. In de BRAC scholen zijn inmiddels wereldwijd al 10,8 miljoen kinderen opgeleid.

Programma’s:
Onderwijs

Development

Rechtvaardige economische ontwikkeling

BRAC helpt mensen uit armoede te ontsnappen door hen toegang te geven tot financiële diensten (waaronder micro-finaniering) en hen te helpen bij het verbeteren van de landbouwopbrengsten.

Programma’s:
Landbouw en Voedselzekerheid
Microfinanciering
Sociale ondernemingen
Hulp voor de allerarmsten

Empowerment

Empowerment

BRAC creëert veilige plekken voor tienermeiden waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren en zelfvertrouwen kunnen opdoen.

Programma’s:
Tienermeiden sterker maken