Research

De afdeling Onderzoek en Evaluatie (Research and Evaluation Division, RED) van BRAC werd in 1975 opgericht en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een multidisciplinaire, onafhankelijke onderzoekseenheid binnen de BRAC organisatie. De onderzoeken en evaluaties die de afdeling verricht, spelen een integrale rol in het ontwikkelen van de activiteiten van BRAC, het monitoren van de voortgang, het documenteren van prestaties en het uitvoeren van effectbeoordelingsstudies. De bevindingen bieden een analytische basis voor de programmatische beslissingen van BRAC, de mogelijkheid tot fine-tuning voor betere prestaties en zorgen er voor dat de ontwikkelingssamenwerking evidence-based en effectief is en aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

RED doet onderzoek in de landbouw, gezondheidszorg, overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, onderwijs, milieu, extreme armoede, voedselzekerheid en voeding, microfinanciering, sociale ontwikkeling en mensenrechten. De afdeling richt zich ook zelfstandig en in samenwerking met gerenommeerde academische instellingen en internationale organisaties op vraagstukken van nationaal en internationaal belang.

Het onderzoek van RED wordt ook gebruikt ter ondersteuning van buitenlandse programma’s van BRAC International in Azië en Afrika.

Lees meer over RED en de recente onderzoeken (Engelstalig).