Het Corona virus verspreidt zich snel onder kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld.

Voor mensen die van heel weinig leven, zijn de consequenties van deze pandemie onevenredig hard.

Geen inkomen, geen voedsel, geen onderdak, geen baan, geen zaden, geen klanten. 

Wat was opgebouwd, is verwoest. 

Maar het kan ook weer opgebouwd worden.

Financiële steun helpt deze mensen er nu doorheen, en straks ook om weer een toekomst op te bouwen.

BRAC werkt al sinds 1975 met de allerarmsten aan educatie en wederopbouw, zodat er een basis wordt gelegd voor een betere en zelfstandige toekomst.

Doneer nu. Dank je wel.