BRAC’s werk rond COVID-19

BRAC’s werk rond COVID-19

Newsletter on BRAC’S COVID-19 Response 10 April 2020

Marilou van Golstein Brouwers nieuwe voorzitter BRAC International

Marilou van Golstein Brouwers nieuwe voorzitter BRAC International

Per 1 mei 2020 is Marilou van Golstein Brouwers benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van BRAC International. Zij volgt Ameerah Khan op die voorzitter wordt van de BRAC Global Board, een samensmelting van BRAC Bangladesh en BRAC International, die samen in 11 landen in Azië en Afrika werken. Marilou van Golstein Brouwers is al sinds vanaf maart 2019 actief in verschillende bestuursfuncties binnen BRAC. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in waarden-gedreven impact investeringen, onder andere bij Triodos bank waar zij tot april 2019 Bestuursvoorzitter van Triodos Investment management was.

BRAC pakt rol in bestrijding COVID 19

BRAC pakt rol in bestrijding COVID 19

Terwijl landen over de hele wereld de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tegengaan, zet BRAC zich in voor de gezondheid en veiligheid van de mensen in onze programma’s, van klanten en van medewerkers. Belangrijke focus is BRAC’s bijdrage aan de bewustwording en preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus in haar bestaande programma’s voor lokale gemeenschappen. Om dit werk te kunnen organiseren hebben we een Taskforce gevormd die bestaat uit deskundigen op het gebied van volksgezondheid, besmettelijke ziekten en communicatie uit de hele organisatie. Lees meer

BRAC uitgeroepen tot beste NGO

BRAC uitgeroepen tot beste NGO

BRAC is voor de vijfde jaar op rij uitgeroepen tot ‘s werelds beste niet-gouvernementele organisatie (NGO) door NGO ADVISOR, een onafhankelijke Zwitserse mediaorganisatie. BRAC feliciteert de andere collega-organisaties in de top vijf: Artsen zonder Grenzen, Danish Refugee Council, Open Society Foundations, and Mercy Corps! Lees meer.

Sir Abed benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sir Abed benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Op 20 november heeft Sir Fazle Hasan Abed, de oprichter van BRAC, een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn grote inzet en bijdrage aan effectieve en duurzame armoedebestrijding wereldwijd. Zijne Excellentie Ambassadeur Harry Verweij heeft de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau in Dhaka uitgereikt aan Sir Abed (83) ter markering van het moment van zijn terugtreden als voorzitter van de internationale
ontwikkelingsorganisatie BRAC.

Ondernemersvisie
Sir Abed wordt gezien als een groot leider en pionier in anders denken en doen in
armoedebestrijding. Centraal staat Abed’s ondernemersgeest: het economisch
zelfstandig maken van vooral vrouwen, via rechten, onderwijs en gezondheidszorg en
microfinanciering. Het gaat bij de BRAC-aanpak van de afgelopen 47 jaar altijd om
testen, meten, weten en opschalen. Zoals Abed zelf zegt: ‘Small is beautiful, but scale
is necessary’. Abed heeft binnen BRAC een business model geïntroduceerd waarin
sociale ondernemingen (o.a. zuivel en Aarong) en microkredieten families helpen
economisch zelfstandig te worden en te blijven. Met deze strategie is het werk in
Bangladesh nu meer dan 80% zelf-financierend.

Wereldwijde aanpak
In 2009 heeft Sir Abed de in Nederland gevestigde tak BRAC International opgericht.
BRAC werkt nu in 10 landen in Afrika en Azië en met de geïntegreerde aanpak om
vrouwen en hun families blijvend uit armoede te halen. En daarnaast adviseert BRAC
in nog 33 landen overheden en andere organisaties in effectieve armoedebestrijding.

Sir Abed heeft ook een essentiële rol gespeeld in de wereldwijde internationale groei
en ontwikkeling van microfinanciering, later inclusieve financiering genoemd. BRAC is
zelf een van de grootste verstrekkers van microfinanciering. Marilou van Golstein
Brouwers, voormalig bestuursvoorzitter Triodos-IM, nu lid van de Raad van Toezicht
van BRAC International, en voorzitter van de RvC van BRAC International Holding BV:
“Abed is in veel van de internationale fora waar hij actief was (zoals CGAP, Adviseurs
Internationale VN jaar voor microfinanciering, GABV) degene die ons steeds
stimuleerde om ‘groot’ te denken. Het gaat voor hem altijd om kwalitatief goede
financiële dienstverlening voor iedereen, ook in ‘moeilijke’ landen of afgelegen
gebieden.”

Relatie met Nederland
BRAC en Sir Abed hebben een bijzondere relatie met Nederland. In de tachtiger jaren
werd BRAC al gesteund door meer dan 100.000 Nederlandse donateurs via Novib.
Vanaf 2006 was Oxfam Novib de eerste donor die BRAC steunde om de ‘BRAC-
aanpak’ in een aantal Afrikaanse landen uit te proberen. Sylvia Borren (ex-Oxfam-
Novib, nu vicevoorzitter van BRAC International): “Abed heeft als geen ander bewezen
dat armoede oplosbaar is. Zijn visie op armoedebestrijding en gedrevenheid om tot
oplossingen op grote schaal te komen, zijn het voorbeeld voor maatschappelijke
organisaties wereldwijd en in Nederland.”

BRAC en Sir Abed zijn al jaren een belangrijke partner van de Nederlandse overheid in
ontwikkelingssamenwerking, vooral in ‘Water and Sanitation Hygiene’ (Wash)
programma’s en op het gebied van onderwijs aan meisjes. De bewezen resultaten van
dit werk maakt BRAC een voorbeeldpartner. Minister Kaag sprak in juni dit jaar tijdens
een persoonlijke ontmoeting met Abed met lof over het werk van BRAC dat ze al jaren
kent en benoemde specifiek het innovatief vermogen, de effectiviteit en de
schaalgrootte.

Nobelprijs Economie voor onderzoekers naar armoedebestrijding

Nobelprijs Economie voor onderzoekers naar armoedebestrijding

Afgelopen maandag werd bekend dat de Nobelprijs voor Economie toegekend is aan drie ontwikkelingseconomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer voor hun onderzoek naar armoedebestrijding. Banerjee en Duflo onderzochten de effectiviteit van BRAC’s Ultra Poor Graduation (UPG) aanpak en noemden het de gouden standaard van armoedebestrijding. ​In hun onderzoek uit 2014 toonden zij het blijvende resultaat aan van BRAC’s aanpak en de potenties dit op grote schaal toe te passen. En dit is realiteit geworden, want anno 2019 hebben ​meer dan 2 miljoen extreem arme gezinnen ​dankzij het UPG programma armoede ​blijvend achter zich kunnen laten ​en wordt ​de aanpak in meer dan 40 landen van de wereld toe​gepast. 

Net als BRAC hanteren de onderzoekers het uitgangspunt dat armoede niet één enkele oorzaak heeft, maar door verschillende omstandigheden en situaties in stand wordt gehouden. De ​UPG ​aanpak van BRAC houdt precies rekening met d​i​e kwetsbaarheid en de risico’s die op de loer liggen om​ arm te blijven of weer terug te vallen in armoede. ​Het UPG programma heeft aangetoond dat het daadwerkelijk lukt om mensen binnen drie jaar blijvend uit extreme armoede te halen. Met een eenmalige schenking van de Nationale Postcode Loterij rolt BRAC​ in Liberia ​nu deze succesvolle aanpak uit, gericht op jonge vrouwen op het platteland die kostwinnaar zijn en in de afgelopen jaren in hun gezin getroffen zijn door de ebola-epidemie.
Samenwerking BRAC en Villagepump voor schoon drinkwater in Cox’s Bazar

Samenwerking BRAC en Villagepump voor schoon drinkwater in Cox’s Bazar

Twee waterzuiveringsapparaten op zonne-energie leveren schoon drinkwater voor 2000 bewoners in Rajapalong in het gebied van Cox’s Bazar. Het Nederlandse bedrijf Villagepump en BRAC werken hierin nauw samen.

Door de komst van meer dan 900.000 Rohingya vluchtelingen uit Myanmar in het gebied is het oppervlaktewater sterk vervuild geraakt waardoor cholera en diarree op de loer liggen. Mohammed Juma, teamleider, WASH, BRAC: “Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede gezondheid en welzijn is schoon drinkwater. De grote voordelen van Villagepump is dat ze op zonne-energie werkt en geen chemicaliën maar ultrafiltratie gebruikt. Het sterk vervuilde oppervlaktewater wordt snel gezuiverd van bacteriën, virussen en alle niet-opgeloste deeltjes. Rond elke pomp profiteren rond 60 huishoudens van schoon drinkwater elk moment van de dag.” De apparaten leveren 500 liter schoon drinkwater per uur. BRAC wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de apparaten.

BRAC werkt al jaren samen met de gemeenschappen in Cox’ s Bazar op het gebied van onderwijs, landbouw, water & sanitatie en microkredieten. Hiermee bereikt zij 80.000 mensen. Cox’s Bazar is een van de armste en meest kwetsbare gebieden van Bangladesh, waar 17% van de mensen in extreme armoede leeft, vergeleken met het nationale gemiddelde van 12,9%. Met de komst van de vluchtelingen uit Myanmar in dat gebied – nu zo’n twee jaar geleden – bleek BRAC in staat snel hulp te bieden. Met programma’s op het gebied van onderwijs, gezondheid, vaktrainingen, voedsel en onderdak bereikt BRAC ruim 400.000 vluchtelingen in de kampen. 

 

Twee jaar hulp aan Rohingya’s in Cox’s Bazar

Twee jaar hulp aan Rohingya’s in Cox’s Bazar

Deze maand is het twee jaar geleden dat bijna 1 miljoen Rohingya uit Myanmar vluchtten naar Cox’s Bazar in Bangladesh. BRAC heeft vanaf het eerste uur noodhulp geboden met huisvesting, voedsel, water, sanitatie en gezondheidsposten. Op dit moment is de hulp uitgebreid naar meer structurele ondersteuning zoals onderwijs, vergroten van weerbaarheid en veerkracht, vaktrainingen en landbouw. Hiermee breikt BRAC een half miljoen vluchtelingen in de kampen. Lees meer over onze inzet en resultaten in Cox’s Bazar. 

 

 

 

 

Sir Fazle Hasan Abed treedt af als voorzitter BRAC

Sir Fazle Hasan Abed treedt af als voorzitter BRAC

Sir Fazle Hasan Abed, oprichter van BRAC, treedt af als voorzitter van de BRAC Bangladesh en BRAC International. Abed zal met ingang van augustus 2019 de rol van voorzitter Emeritus vervullen en zich richten op de toekomstige strategie van BRAC. Abed wordt opgevolgd door Dr. Hossain Zillur Rahman als voorzitter van het bestuur van BRAC Bangladesh en door mevrouw Ameerah Haq als voorzitter van het BRAC International bestuur. Lees meer

Asif Saleh benoemd tot nieuwe algemeen directeur BRAC Bangladesh

Asif Saleh benoemd tot nieuwe algemeen directeur BRAC Bangladesh

Asif Saleh is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van BRAC Bangladesh.
Saleh is zeer ervaren in private, publieke en niet-gouvernementele sectoren met een bewezen staat van dienst in het effectief managen van ontwikkelingsprogramma’s, operationele en financiële duurzaamheid en het opbouwen van effectieve partnerschappen, zowel binnen als buiten BRAC.

“BRAC Governing Body is ervan overtuigd dat Asif Saleh de juiste keuze is om BRAC Bangladesh verder te brengen, haar innovatie en positieve transformatie te stimuleren en ervoor te zorgen dat BRAC trouw blijft aan onze missie en voldoet aan de behoeften van de mensen in Bangladesh,” aldus Sir Fazle Hasan Abed, oprichter en voorzitter van BRAC.

Bekijk hier een wat Asif Saleh zegt over wat het betekent om voor BRAC te werken.

 

Maxima bezoekt succesvolle ‘BRAC onderneemster’

Maxima bezoekt succesvolle ‘BRAC onderneemster’

Koningin Máxima, bracht afgelopen week een bezoek aan Bangladesh als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financering voor ontwikkeling. Tijdens haar vorige bezoek 4 jaar geleden maakte ze de belofte aan ‘BRAC-onderneemster’ Jhorna, om weer terug te komen.

Jhorna is het voorbeeld van hoe de bal kan gaan rollen als gevolg van de toegang tot financiele diensten, in haar geval een microkrediet. Met de lening bij de BRAC bank 10 jaar geleden kocht Jhorna een naaimachine en stoffen en begon met het maken van kleding. Bij wat winst, leende ze iets meer om meer machines te kunnen kopen en mensen in dienst te nemen. Anno 2019 heeft ze 16 mensen in dienst en een florerend bedrijf. Met haar inkomsten kan ze haar familie onderhouden en sponsort ze het onderwijs voor 10 kinderen in haar buurt.

Maxima’s bezoek aan Bangaldesh stond in het teken van van de promotie van toegang tot financiele en digitale diensten in Bangladesh. “Financiële en digitale inclusie is van vitaal belang voor het levensonderhoud, het inkomen en voor investeringen – die bijdragen aan de vermindering van armoede en ongelijkheid,” aldus Maxima. “De financiële inclusie is gestegen van 31 procent in 2014 naar 50 procent in 2017 en dit is eigenlijk heel spannend. Dit is voornamelijk gebeurd door mobiele financiële diensten.” Vijfenzestig procent van de Bengalese mannen heeft een account, terwijl het aantal vrouwen achterblijft op 36 procent. De kloof tussen mannen en vrouwen in financiële toegang groeide van 2014 tot 2017 met maar liefst 20 procent. Maxima: “Dit komt omdat niet alle vrouwen mobiele telefoons hebben.”

Vanaf het begin wist BRAC  dat ntwikkeling niet mogelijk is zonder vrouwen economisch sterker te maken. BRAC legde de basis voor financiële inclusie in 1974, met microfinanciering. Nu is BRAC uitgegroeid tot een van ‘s werelds grootste aanbieders van financiële diensten, actief in zeven landen in Azië en Afrika. In Bangladesh zijn 87% van onze klanten vrouwen.
Lees meer

Abed ontmoet Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Abed ontmoet Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Tijdens zijn bezoek aan Nederland sprak CEO van BRAC Sir Fazle Hasan Abed met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Minister sprak vol lof over het werk van BRAC dat ze al jaren kent. Ook refereerde ze aan de kenmerken waar iedereen die in de sector van ontwikkelingssamenwerking werkt, BRAC van kent: schaalgrootte, grondigheid en innovatief vermogen.

The Dutch approach in Myanmar’s ontwikkeling

The Dutch approach in Myanmar’s ontwikkeling

Hoe kunnen meerdere Nederlandse stakeholders bijdragen aan het Duurzame Ontwikkelingsplan van Myanmar? Deze vraag stond centraal tijdens een pannel discussie in Yangon op 18 juni, georganiseerd door BRAC in Myanmar, FMO en de Nederlandse ambassade.

Hans Anand Beck, hoofdeconoom van de Wereldbank Myanmar lichte het duurzame ontwikkelingsplan toe, waarna de Nederlands ambassadeur Wouter Jurgens het Nederlandse beleid richting Myanmar deelde. Tariqul Islam, vertegenwoordiger van BRAC in Myanmar gaf een overview van BRAC’s programma en Linda Broekhuizen, Chief Investment Officer van FMO presenteerde het FMO-beleid. 

De pannelleden discussieerden enthousiast over trends, stakeholdersactiviteiten, percepties en uitdagingen in de plannen van Myanmar. Belangrjke opbrengst waren de aanbevelingen voor een effectieve en duurzame Nederlandse aanpak in Myanmar en het pleidooi voor samenwering tussen publieke en private partijen. 

BRAC ondersteunt de bevolking van Myanmar met ontwikkelingsprogramma’s op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. Deze programma’s worden aangevuld met microkredieten voor verschillende doelgroepen. Zo is er een speciaal microkredietprogramma ter ondersteuning van arme vrouwen. Inmiddels  bereikt het microkredietprogrammameer dan 47.000 vrouwen in Myanmar en het gezondheidsprogramma 52.000 vrouwen. Meer informatie over BRAC in Myanmar.

 

Nieuwe Directeur BRAC International

Nieuwe Directeur BRAC International

Per 1 mei 2019 is Dr. Muhammad Musa de nieuwe directeur van BRAC International en gaat het werk van BRAC in 11 landen in Afrika en Azië leiden. Musa was voorheen werkzaam als directeur van BRAC in Bangladesh. Musa volgt Faruque Ahmed die na 17 succesvolle jaren met pensioen gaat.

Musa heeft uitgebreide ervaring met sociale ontwikkeling en humanitaire organisaties in internationale, interculturele settings. Voordat hij in 2015 bij BRAC startte, werkte hij 32 jaar lang bij CARE International in het senior internationaal management. Ruim twintig jaar werkte Musa in Ethiopië, Oeganda, Soedan, Tanzania, Thailand, India, Bangladesh en de regio Azië. Tijdens zijn directeurschap van BRAC in Bangaldesh slaagde Musa erin BRAC’s focus te houden op de vele dimensies van armoede in Bangladesh. Musa, van huis uit een arts en specialist in de volksgezondheid, heeft een gespecialiseerde opleiding in moeder- en kindvoeding en rampenbeheersing. Hij is ook een internationaal erkende senior managementtrainer en een ervaren coach.
Musa is de opvolger van Faruque Ahmed, die na een toegewijde 17 jaar durende loopbaan bij BRAC en BRAC International, per eind april is gestopt.
WE SOLVE: een uniek partnerschap creëert banen voor vrouwen en verspreidt zonne energie in Tanzania

WE SOLVE: een uniek partnerschap creëert banen voor vrouwen en verspreidt zonne energie in Tanzania

Samen met Signify, wereldleider in verlichting en Solar Sister, een NGO die vrouwen opleidt om zonne energie te leveren vormt BRAC het partnerschap Women Entrepreneurship through the Solar Value chain for Economic development, in het kort WE SOLVE. Met deze krachten-bundeling van private en publieke kennis, netwerk en middelen is het mogelijk aan werkgelegenheid en economische kansen voor vrouwen te werken en tegelijkertijd arme gezinnen in Tanzania toegang te bieden tot schone energie.

In Tanzania zijn er ongeveer 8,5 miljoen huishoudens die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, en voor hun licht en elektriciteit afhankelijk zijn van dure en vervuilende bronnen zoals hout en kolen. Bovendien zoeken veel vrouwen naar een inkomen zodat ze voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Het doel van WE SOLVE is om nieuwe banen te creëren, de economische productiviteit, het inkomen en de levenskansen van 2000 Solar-ondernemers te verbeteren en 260.000 huishoudens – wat neerkomt op meer dan een miljoen Tanzanianen – te voorzien van schone duurzame energie. Dit betekent dat de kwaliteit van leven van arme gezinnen op het platteland drastisch verbetert.

In WE SOLVE biedt Solar Sister trainingen en mogelijkheden voor Solar Sister Entrepreneurs (SSE’s) schone energie producten te verkopen. Signify zorgt er onder andere voor dat SSE’s hoogwaardige, energie-efficiënte, betrouwbare en veilige verlichting kunnen aanbieden. En BRAC maakt het met haar inbedding in de lokale gemeenschappen en microkredieten mogelijk om ook daadwerkelijk de producten aan te kunnen schaffen.

“Ik ben erg blij om te zien hoe onze krachtenbundeling nu leidt tot de start van zo’n impactvol project, waardoor zoveel meer vrouwen in Tanzania aan de slag kunnen als ondernemers in zonne-energie,”  Katherine Lucey, CEO van Solar Sister. “Ons model helpt de vrouwen om een ​​duurzame vorm van inkomen te creëren en helpt hun families, vrienden en gemeenschappen met schone, veilige verlichting.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prajna Khanna directeur van de Signify Foundation is het ermee eens dat de samenwerking tussen verschillende, maar essentiële partners cruciaal is voor duurzame ontwikkeling. “Ik heb in mijn carrière aan zoveel projecten gewerkt, maar dit is echt een unieke publiek-private samenwerking, waarbij we zoveel meer bieden dan zonne-energie verlichting,” zegt Prajna. “Wat wij bieden, is een geheel nieuw markt ecosysteem … men zou kunnen zeggen dat we samen de toekomst van ontwikkelingssamenwerking pionieren! Dit is een uitstekend voorbeeld van waar de business case en de ontwikkelings case duidelijk op elkaar zijn afgestemd en gezamenlijk bijdragen aan de Sustainable Development Goals.”

Ondanks hoogwaardige zonnetechnologie en een door vrouwen aangestuurd distributienetwerk, is schone energie voor arme gezinnen in veel gevallen niet betaalbaar. Veel plattelandsgemeenschappen in Tanzania zijn verstookt van banken en mensen hebben geen cash om producten te kopen. Hier speelt BRAC een belangrijke rol en biedt een speciaal microkrediet aan.

Met 146 vestigingen in 115 districten in Tanzania, met meer 171.000 klanten, heeft BRAC een robuust netwerk en toegang tot de lokale gemeenschappen. “Onze microfinanciering levert speciale financiële diensten voor arme mensen juist daar waar geen traditionele financiële instellingen zijn. Veel van hen zijn micro-ondernemers en dankzij de energie op basis van de zon, kunnen zij nu extra uren in hun bedrijfje stoppen. Bovendien helpt dit ook hun kinderen hun huiswerk te maken op de momenten dat het nodig is,” zegt Fordson Kafweku, landenvertegenwoordiger bij BRAC Tanzania. 

Dit partnerschap is duidelijk geen eendagsvlieg, want ook in ‘s werelds grootste vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar werkten BRAC en Signify samen om 46.000 gezinnen te voorzien van licht. Voor de gezinnen die al jaren in de vluchtelingenkampen wonen, betekenen de lampen een grote verbetering van de kwaliteit van leven in hun geïmproviseerde onderkomens. De verlichting heeft vooral de veiligheid van vrouwen en kinderen ‘s nachts vergroot.

 

BRAC uitgeroepen tot beste NGO ter wereld

BRAC uitgeroepen tot beste NGO ter wereld

Vandaag is BRAC uitgeroepen tot de beste NGO in de wereld. Dit door de onafhankelijke Zwitserse organisatie NGO-Advisor waarvoor journalisten en wetenschappers de ranking doen. Van meer dan 500 organisaties wereldwijd, heeft NGO Advisor in de internationale categorie BRAC op nummer één geplaatst; gebaseerd op het leiderschap in de Rohingya crisis, haar innovatieve samenwerkingsvormen en de schaal waarop zij werkt.

Deze erkenning geldt voor de hele BRAC-familie, die in 43 landen programma’s uitvoert in partnerschap met overheden, lokale en globale organisaties en in totaal 138 miljoen heeft bereikt. “De kracht van BRAC, al 47 jaar lang, is vooral afkomstig van de mensen waarvoor we werken. Zij inspireren ons op onze missie en we gaan door tot we iedereen hebben kunnen bereiken en daarmee armoede niet meer bestaat”, zegt Dr. Muhammad Musa, uitvoerend directeur van BRAC Bangladesh.

Elk jaar onderzoekt, evalueert en rangschikt NGO Advisor NGO’s uit de hele wereld en publiceert de beste in hun jaarlijkse Top 500 NGO’s wereldranglijst. De lijst van 2019 weerspiegelt de vele veranderingen in de sector in het afgelopen jaar, waarbij een aantal nieuwe organisaties voor het eerst verschenen”, zegt Jean-Christophe Nothias, voorzitter van NGO Advisor. “BRAC behoudt niet alleen zijn toppositie, maar verbeterde zichzelf ook weer op het gebied van haar lange termijn visie en veerkracht in een steeds veranderend internationaal landschap. Het leiderschap en de daadkracht die BRAC in de noodhulp en wederopbouw voor de honderdduizenden Rohingya vluchtelingen in Cox’s Bazar gooit bovendien hoge ogen bij NGO-advisor.

“BRAC werkt met mensen en lokale gemeenschappen die in een situatie van armoede, analfabetisme, ziekte en sociale ongelijkheid leven. We passen bewezen benaderingen toe en versterken op grote schaal kwetsbare mensen zodat zij zichzelf uit armoede kunnen tillen en hun potentieel realiseren. We zijn dankbaar voor de erkenning en ondersteuning van dit werk”, zegt Faruque Ahmed, Executive Director van BRAC International.

De beoordelingen voor de ranking is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie – waaronder financiële, personele, bestuurlijke en marketing- en communicatiegegevens – In de ranking van dit jaar staan ook ngo’s die de voorhoede vormen van de internationale ontwikkelingssector, met Artsen Zonder Grenzen, de Deense Refugee Council, Open Society Foundations en Mercy Corps in de top vijf.

BRAC Song: Another world is possible

BRAC Song: Another world is possible

We are optimistic about the change we can achieve together: a world free of poverty. That’s why we closed 2018 with a song. Sung by BRAC staff and the Bangladeshi celebrity Elita.

The credits for the song:
Lyricist: Suhrid Swagata & Moutushi Kabir
Composer: Joy Shahriar & Suhrid Swagata
Vocalists: Elita Karim, Joy Shahriar, Tahjib Shamsuddin, Tasmiah Rahman, Suhrid Swagata
LEGO Foundation maakt spel en traumaverwerking voor kindvluchtelingen mogelijk

LEGO Foundation maakt spel en traumaverwerking voor kindvluchtelingen mogelijk

De LEGO Foundation doneert 90 miljoen euro aan kinderen in vluchtelingenkampen in Bangladesh en Syrië voor spel, leren en traumaverwerking. Sesame Workshop, de non profit organisatie van Sesamstraat, ontwikkelt samen met BRAC en het Internationale Rode Kruis speciale programma’s in de kampen en biedt deze kinderen de kans via spel en interactie met de wereldwijd geliefde Sesamstraat Muppets te leren, te verwerken en sterk te worden.

“Kinderen gebruiken spelen als een schild, zelfs als het een paar uur duurt, om het trauma te overwinnen dat ze hebben doorstaan, gelukkige herinneringen te creëren en nieuwe vrienden te maken,” aldus Erum Mariam, directeur van het BRAC Institute of Educational Development.  “Met ondersteuning van de LEGO Foundation en in samenwerking met Sesame Workshop, kunnen we ons Play Lab-model opschalen om kinderen uit zowel vluchtelingen- als gastgemeenschappen de kansen te geven om te spelen en te leren die cruciaal zijn voor hun gezonde ontwikkeling.” BRAC wil uiteindelijk 70% van de Rohingya-kindvluchtelingen (ongeveer 120.000 kinderen) bereiken, evenals een aanzienlijk deel van de bijna 800.000 kinderen die in de omliggende gemeenschappen van de kampen in Bangladesh wonen. Met de donatie kan BRAC haar Play Lab-model opschalen, met 500 nieuwe centra.

Royhinga Refugee Camp, Cox’s Bazar, Bangladesh Photographer: Ryan Donnell

 

De omvang van de wereldwijde vluchtelingencrisis is duizelingwekkend – vandaag zijn wereldwijd 68,5 miljoen mensen ontheemd. Onder hen zijn 25 miljoen vluchtelingen, van wie de helft kinderen zijn. Aangezien vluchtelingen voor een gemiddelde van 10 jaar geen vaste woonplek hebben,betekent dit dat miljoenen jonge kinderen een groot deel van hun jeugd doorbrengen in een vluchtelingenkamp. Hierdoor hebben ze maar weinig mogelijkheden om zich fysiek en sociaal en emotioneel ontwikkelen.

“Onderzoek toont aan dat spelen niet alleen van vitaal belang is voor de psychische, emotionele en cognitieve gezondheid en ontwikkeling van kinderen, maar het stimuleert ook de veerkracht die ze nodig hebben om tegenspoed te overwinnen en aan hun toekomst te kunnen bouwen. Vroege traumatische ervaringen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en vormen de basis voor al het toekomstige leren, gedrag en gezondheid. Door play-based leren aan kinderen in een crisis aan te bieden, kunnen we helpen om de nadelige effecten op lange termijn van vluchten  en trauma verminderen, Uiteindelijk geeft dit een generatie van vluchtelingen kinderen een weg vooruit, ” zegt John Goodwin, CEO van LEGO Foundation.

De LEGO-donatie aan Sesame Workshop betekent dat nieuwe Sesamstraat video’s, verhalenboeken, games, puzzels met in de hoofdrol de Muppets ontwikkeld worden. Met deze speelmaterialen wordt de relatie en communicatie tussen kinderen en hun verzorgers bevorderd en de ontwikkelingsbehoeften en veerkracht voor kinderen van 0-6 jaar gestimuleerd. Veel van de nieuwe inhoud van Sesamstraat video’s zal geanimeerd worden en vooral non-verbaal zijn zodat het inspeelt op de behoeften van ontheemde kinderen, ongeacht waar zij wonen of welke taal zij spreken.

New York University’s Global TIES for Children is geselecteerd als de onafhankelijke evaluatiepartner voor het programma en zal het programma evalueren.

Minister Kaag vol lof over BRAC’s werk in Cox’s Bazar

Minister Kaag vol lof over BRAC’s werk in Cox’s Bazar

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is na een bezoek aan Cox’s Bazar, ‘s werelds grootste vluchtelingenkamp in Bangladesh, vol lof over het werk van BRAC. Ook tekenden de Nederlandse ambassade en BRAC een contract om samen te werken aan water en sanitatie voorzieningen (WASH) voor de gevluchte Rohingya’s en de gemeenschappen rondom Cox’s Bazar.

Volgens de minister mag de internationale gemeenschap de Rohingya’s niet vergeten. ‘Het is een heel schamel bestaan in de kampen. De vluchtelingen hebben duidelijke wensen: toegang tot scholing voor hun kinderen en een vrijwillige, veilige en waardige terugkeer als het politieke moment daar is.’ Nederland zal zich hiervoor blijven inzetten, aldus de minister. BRAC is vanaf het begin van de vluchtelingencrisis in Cox’s Bazar aanwezig met meer dan 2.500 collega’s, waaronder 1.115 mensen uit de gemeenschappen die in het gebied wonen en meer dan 1.000 vrijwilligers uit de Rohingya-gemeenschap.

Tot op heden heeft BRAC ervoor gezorgd dat:

  • 484,500 mensen toegang tot schoon water hebben
  • 18,699 latrines zijn gebouwd
  • via 11 gezondheidscentra en 30 mobiele klinieken 1,1 miljoen gezondheidsnoden zijn behandeld
  • 149,915 veilige onderkomens zijn gebouwd

Lees meer over onze hulp aan de Rohingya’s. 

Er is al een lange samenwerkingstraditie tussen BRAC en de Nederlandse ambassade in Bangladesh vooral op het gebied van water en sanitatie. Met Nederlandse steun heeft BRAC ervoor gezorgd dat 25 miljoen mensen een goede sanitaire voorziening hebben gekregen.

 

1 jaar hulp aan Rohingya’s in Cox’s Bazar

1 jaar hulp aan Rohingya’s in Cox’s Bazar

1 jaar hulp aan Rohingya’s in Cox’s Bazar

Sinds 25 augustus 2017 zijn meer dan 700.000 Rohingya’s gevlucht van de Rakhine-staat Myanmar naar Cox’s Bazar in Bangladesh. Er is een jaar verstreken sinds de crisis escaleerde tot catastrofale proporties en BRAC, al aanwezig en aan het werk in en met gemeenschappen in de regio, kon snel hulp bieden gericht op de belangrijkse basisvoorzieningen: een dak boven het hoofd, water en voedsel en gezondheidszorg. Vanaf het begin was BRAC aanwezig met meer dan 2.500 collega’s, waaronder 1.115 mensen uit de gemeenschappen die in het gebied wonen en meer dan 1.000 vrijwilligers uit de Rohingya-gemeenschap.

Tot op heden heeft BRAC ervoor gezorgd dat:

  • 802,000 mensen toegang tot schoon water hebben
  • via 11 gezondheidscentra en 30 mobiele klinieken 1,1 miljoen gezondheidsnoden zijn behandeld
  • 144,600 veilige onderkomens zijn gebouwd

Lees meer over onze hulp aan de Rohingya’s. 

Op dit moment verschuift de behoefte van noodhulp naar een fase waarin de Rohingya-gemeenschap minder afhankelijk is van hulp en ondersteuning om hun levensstandaard te verbeteren. BRAC springt hierop in met onderwijs en initieert bijeenkomsten voor jonge mannen om gendergerelateerd geweld te voorkomen. Ook zijn er 1.829 bomen geplant en kregen 106.396 huishoudens groentezaden.

Lees en bekijk ook onze foto-blog van de afgelopen 12 maanden.

Licht voor 46.000 Rohingya-gezinnen in Bangladesh

Licht voor 46.000 Rohingya-gezinnen in Bangladesh

BRAC en Signify (voorheen Philips Lighting) gaan onder 46.000 Rohingya-gezinnen in Cox’s Bazar draagbare solar lampen verspreiden. Voor de gezinnen die al sinds vorig jaar in de vluchtelingenkampen wonen, betekent de lampen een grote verbetering van de kwaliteit van leven in hun geïmproviseerde onderkomens. De verlichting zal vooral de veiligheid van vrouwen en kinderen ‘s nachts vergroten.

De Signify Foundation (voorheen bekend als Philips Lighting Foundation) schenkt ook 2,508 Philips LifeLight Home-systemen voor BRAC-locaties waaronder 60 kindvriendelijke ruimtes die zorg bieden aan kinderen die alleen zijn.

„Voorheen waren de kampen ‘s avonds pikdonker, waardoor basisbehoeften als koken of lezen bijna onmogelijk waren”, zegt Asif Saleh BRAC International directeur Strategy, Communication and Empowerment. “Deze  lampen op zonne-energie maken de kampen ‘s nachts veel veiliger en leveren een hoognodige bijdrage aan de levens van mensen die dagen doorbrengen in onvoorstelbare moeilijkheden. We hopen dat deze samenwerking met een organisatie als Signify een stap is naar blijvende impact.”

Prajna Khanna, directeur van de Signify Foundation onderstreept de potentie van deze samenwerking: “Door ons partnerschap met BRAC kunnen we unieke kennis, middelen en mogelijkheden van onze beide organisaties samenvoegen, waardoor we een verschil kunnen maken, vooral in het vergroten van de veiligheid voor de vrouwen en kinderen.”

BRAC verspreid de door Signify gedoneerde lampen via haar netwerk van kantoren en gezondheidswerkers in de kampen, met gedetailleerde trainingen over het gebruik en hoe vervangingen onder garantie mogelijk zijn. Elke lamp wordt geleverd met een instructie en informatieblad in de taal van Rakhine. Ook werkt BRAC met lokale (zonne-energie) bedrijven in het Cox’s Bazar-gebied samen om de LifeLight Home-systemen te installeren en te onderhouden. Deze bedrijven zullen worden opgeleid in de specifieke Philips-producten en bieden technische ondersteuning.

Lees ook het blog over de betekenis van licht in Cox’s Bazar.

Onze resultaten in 2017

Onze resultaten in 2017

We leven in opmerkelijke tijden. Extreme armoede is gehalveerd, meer kinderen leven langer dan hun vijfde verjaardag en minder mensen sterven aan besmettelijke ziekten. Maar er is nog meer werk aan de winkel, in Bangladesh en daarbuiten. Lees over de voortgang die we in 2017 hebben geboekt en over onze aanpak hoe we – samen met anderen – een wereld creëren die voor iedereen werkt.

BRAC voor derde jaar beste ngo ter wereld

BRAC voor derde jaar beste ngo ter wereld

Voor het derde jaar op rij is BRAC uitgeroepen tot beste NGO ter wereld door de onafhankelijke Zwitserse organisatie NGO-advisor op basis van de criteria impact, innovatie en governance. NGO-advisor prijst BRAC om haar pionierende werk met baanbrekende creatieve, kosteneffectieve en duurzame interventies die miljoenen van de meest kwetsbare mensen wereldwijd bereiken.

Oprichter en CEO van BRAC Sir Fazle Hasan Abed, vindt het een grote eer om deze erkenning weer te krijgen en benadrukt dat het vooral een verdienste is van alle BRAC collega’s wereldwijd. “En de echte winnaars zijn natuurlijk de meer dan 110 miljoen mensen die een grote en actieve rol spelen in hun eigen ontwikkeling naar een bestaan zonder armoede. Zij inspireren ons met hun veerkracht en energie de controle over hun eigen leven te nemen.” 

Elk jaar onderzoekt, evalueert en rangschikt NGO Advisor NGO’s uit de hele wereld en publiceert de beste in hun jaarlijkse Top 500 NGO’s wereldranglijst.

Lees verder

 

Postcode Loterij steunt BRAC in haar aanpak van extreme armoede in Liberia

Postcode Loterij steunt BRAC in haar aanpak van extreme armoede in Liberia

BRAC kreeg gisteren tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij, voor de eerste keer een schenking van de Nationale Postcode Loterij. Met de schenking van 1.5 miljoen euro start BRAC in het straatarme Liberia met haar bewezen aanpak om de allerarmste mensen blijvend uit extreme armoede te tillen. Extreem arme gezinnen die van minder dan 1,69 euro per dag moeten rondkomen.

BRAC hielp al 1,7 miljoen gezinnen in Bangladesh uit extreme armoede met haar Graduation-aanpak. Hierin ligt de nadruk op het stapje voor stapje begeleiden van vrouwen die in twee jaar tijd samen met hun gezin blijvend uit armoede ‘promoveren’. “Met deze fantastische bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we in Liberia gaan doen wat we in Bangladesh al op grote schaal bereikt hebben,” zegt Sir Fazle Hasan Abed, de oprichter en wereldwijde voorzitter van BRAC.

Natuurlijke bondgenoten

Volgens Sir Fazle Abed zijn de Postcode Loterij en BRAC natuurlijke bondgenoten want zoals de Postcodeloterij miljoenen mensen betrekt bij het versterken van goede doelen, zo denkt en werkt BRAC groots over het bestrijden van armoede. Sir Fazle: “Small is beautiful, but scale is necessary.”  BRAC bereikt in 11 landen in Azië en Afrika in totaal 136 miljoen mensen met een samenhangende aanpak die bestaat uit onderwijs, landbouw, microkredieten, gezondheid en versterking van de rechten van meisjes en vrouwen.

BRAC gooit hoge ogen met de resultaten van haar Graduation programma. Onderzoekers van o.a. Yale, MIT en de London School of Economics hebben aangetoond dat deze aanpak de meest kwetsbare groepen daadwerkelijk helpt en de resultaten blijvend zijn. En In 37 landen is de aanpak door overheden en ngo’s overgenomen. BRAC streeft zelf ernaar haar Graduation-aanpak in te zetten voor ten minste 1 miljoen extra mensen die in armoede leven.

BRAC PROJECT, BRAC kitchen garden.
Musu Flomo, got her seeds, watering can and training from BRAC and grows okra, peppers, cassava, watermelon. Eats some & sells some. Working in her kitchen garden.

 

 

Kracht van BRAC

Sylvia Borren, vice-voorzitter van BRAC en ervaren in ontwikkelingssamenwerking, geeft aan waar de kracht van BRAC zit. “BRAC  realiseerde zich dat zij ondanks veertig jaar programma’s en strategieën nog steeds niet de groep aller allerarmsten kon bereiken.  De mensen die onzichtbaar zijn en niet kunnen meedoen in hun gemeenschap omdat ze te arm zijn. We luisteren, betrekken van dag één de mensen uit de gemeenschap erbij, we starten klein, testen, stellen bij, testen nog een keer en schalen dan op naar grote aantallen gezinnen, in meer dorpen en sloppenwijken, en regio’s en uiteindelijk naar een heel land.”

 

 

BRAC steunt campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

BRAC steunt campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Eén op de drie vrouwen wereldwijd is tijdens hun leven geslagen of verkracht, volgens een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met een wereldbevolking van 7 miljard is dat meer dan een miljard vrouwen en meisjes. De One Billion Rising Campagne heeft als thema ‘Solidariteit tegen de uitbuiting van vrouwen’. Op 14 februari 2018 deden BRAC in Oeganda, Nepal, Myanmar en Pakistan mee aan deze campagne en uitten hun solidariteit met de 1 miljard vrouwen en meisjes die lijden als gevolg van geweld tegen vrouwen. Lees verder

 

BRAC in Sierra Leone beste ngo voor vrouwen versterking

BRAC in Sierra Leone beste ngo voor vrouwen versterking

BRAC in Sierra Leone is uitgeroepen tot beste ontwikkelingsorganisatie op het gebied van het versterken van vrouwen. Deze prijs is toegekend door een nationale raad van ondernemers die zich inzet voor duurzame economische groei en ontwikkeling. Voor BRAC is dit een belangrijke erkenning voor haar programma’s en innovaties. Ook als werkgever is BRAC een voorbeeld. Zo is 80% van de BRAC werknemers in Sierra Leone vrouw en wordt meer dan de helft van de programma’s door vrouwen gerund. Lees verder

BRAC ontvangt prestigieuze onderscheiding van het Vaticaan

BRAC ontvangt prestigieuze onderscheiding van het Vaticaan

Sir Fazle Hasan Abed, oprichter en voorzitter van BRAC heeft de prestigieuze Laudato Si-Prijs ontvangen van het Vaticaan. De prijs in de categorie ‘instellingen’ is een erkenning voor BRAC’s innovatieve benadering die kansen creëert voor miljoenen mensen die in armoede leven en grote impact heeft in Bangladesh en tien andere landen.

In 2015 schreef paus Franciscus ‘Laudato Si’, wat betekent: ‘De zorg voor ons gemeenschappelijke huis’. Hierin roept hij op tot een internationale dialoog over hoe een ecologische crisis kan worden aangepakt. In essentie legt hij uit dat de zorg voor ons gemeenschappelijk huis en het verbeteren van onze gemeenschappen ook verband heeft met hoe internationale handelspraktijken hebben bijgedragen aan de klimaatverandering die veel arme mensen raakt. De Laudato Si Challenge 2017 ontwikkelt en versnelt oplossingen voor het moeilijkste probleem van onze tijd: klimaatverandering en menselijke migratie.

Onderdeel van de Challenge zijn de Laudato Si-Prijzen voor vernieuwers die mensen verenigen en invloed hebben op de manier waarop we naar ondernemen en impact kijken. De Laudato Si -Prijzen worden toegekend aan personen die toegewijd zijn aan het beantwoorden van de oproep van paus Franciscus. Andere prijswinnaars zijn Huda Abuarquob in de individuele categorie en de Sarara Camp in de categorie ondernemingen.

Sir Fazle sprak zijn dank uit voor de prijs. “Vijfenveertig jaar geleden begon ik de omstandigheden van mijn geboorteland Bangladesh permanent te veranderen door arme mensen de controle over hun eigen leven en hun bestemming te geven. Ik heb BRAC opgericht op basis van het geloof dat arme mensen, als ze de middelen krijgen om zichzelf te organiseren, de loop van de geschiedenis kunnen veranderen.

“We hebben veel bereikt, maar er moet nog meer worden gedaan. Voor het eerst in de geschiedenis ligt het verdwijnen van extreme armoede voor ons in het verschiet. Net als Zijne Heiligheid Paus Franciscus geloof ik dat een goede zorg voor de planeet een goede zorg voor de mensen die erop leven betekent, inclusief de meest kwetsbaren onder ons. “

 

BRAC programma helpt 1,7 miljoen gezinnen blijvend uit extreme armoede

BRAC programma helpt 1,7 miljoen gezinnen blijvend uit extreme armoede

BRAC gooit hoge ogen met de resultaten van haar Graduation programma dat gezinnen helpt om in twee jaar tijd uit extreme armoede te komen. Sinds 2002 heeft BRAC in Bangladesh al 1,7 miljoen gezinnen met dit programma kunnen bereiken. Extreem arme gezinnen die van minder dan 1,90 $ per dag moeten rondkomen. Het programma richt zich vooral op vrouwen die sociaal versterkt worden en begeleid worden in het opzetten van een onderneming waardoor ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit komt ten goede aan het hele gezin. Drie jaar na afloop blijkt 95% van de vrouwen nog steeds economisch redzaam te zijn en actief deel uit te maken van de gemeenschap.

Lees ook de inspirerende verhalen van vrouwen wereldwijd die de vicieuze cirkel van armoede hebben doorbroken.

BRAC schaalt hulp in Cox’s Bazar op

BRAC schaalt hulp in Cox’s Bazar op

Met 700 mensen in Cox’s Bazar (Bangladesh) aanwezig, breidt BRAC iedere dag haar hulp uit aan de 604,000 mensen die op de vlucht zijn geslagen vanuit Myanmar. De schaal van deze humanitaire crisis is bijna niet te bevatten. Er zijn grote tekorten aan zo’n beetje alles: eten, schoon drinkwater, zorg voor moeders en kinderen, onderdak, latrines.

Tot op heden heeft BRAC meer dan 264.000 mensen kunnen bereiken. Dagelijks zien we 7.000 mensen via onze 50 mobiele gezondheidsposten en krijgen 4000 kinderen per dag een veilige plek in de 56 child friendly spaces. Ook bouwen we 15.000 latrines en 1,000 bronnen voor veilig drinkwater. Afgelopen week was algemeen directeur Dr Musa als spreker te gast bij de VN in Geneve. Bekijk ook het BBC World interview en lees het artikel  in de New York Times.

In een week tijd heeft BRAC, als belangrijke partner van het ministerie van Gezondheid in Bangladesh, 25% van de 679.000 mensen kunnen vaccineren tegen een cholera-uitbraak. Deze levensreddende campagne is de op een na grootste cholera campagne in de geschiedenis. Zie ook de beelden van BRAC’s werk.

Met 700 mensen in Cox’s Bazar is BRAC de grootste hulporganisatie ter plekke. Kern van BRAC’s werkwijze is dat ze met een aanpak werkt die zich bewezen heeft en waardoor ze in staat is in korte tijd steeds meer mensen te bereiken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de video Small is beautiful, scale is necessary

Voor meer informatie over BRAC’s humanitaire werk in Cox’s Bazar ga naar de response website.

Drijvende scholen garanderen onderwijs bij overstromingen

Drijvende scholen garanderen onderwijs bij overstromingen

Overstromingen vormen voor kinderen in landen als Bangladesh en Filippijnen een grote uitdaging. In Bangladesh alleen al zijn dit jaar 4.000 scholen overstroomd. Omdat het weer steeds onvoorspelbaarder wordt, heeft BRAC een klimaatbestendige oplossing bedacht in de vorm van drijvende scholen. Lees onze blog in het Engels. En bekijk de beelden van de drijvende scholen.

 

 

BRAC’s antwoord op humanitaire crisis Myanmar

BRAC’s antwoord op humanitaire crisis Myanmar

Zuidoost Azië is getroffen door een van de grootste humanitaire rampen van de afgelopen tijd. BRAC is een grootscheepse humanitaire hulpactie gestart voor de nu al ruim 500.000 mensen die gevlucht zijn vanuit Myanmar en die in Bangladesh bij Cox’s Bazar het land zijn binnengekomen. Meer dan de helft bestaat uit jonge kinderen en zwangere vrouwen en zij hebben dringend behoefte aan onderdak, veilige plekken, drinkwater, voedsel en medische hulp. Lees onze blog over updates over de situatie en bekijk de beelden van onze hulp aan de de vluchtelingen uit Myanmar. Ook is BRAC een internationale inzamelingsactie gestart.

‘In mijn wereld is ruimte voor iedereen’

‘In mijn wereld is ruimte voor iedereen’

Hij wordt tot de wereldleiders gerekend en zijn ngo is de grootste ontwikkelingsorganisatie ter wereld. Sir Fazle Hasan Abed was een drijvende kracht achter de textielindustrie in zijn vaderland Bangladesh en gaat nu helpen die transparant te maken. Een visionair gesprek over ontwikkeling.

Lees hier het artikel

Bangladesh maakt digitale kaart van alle textielfabrieken

Bangladesh maakt digitale kaart van alle textielfabrieken

De gegevens van alle fabrieken in Bangladesh worden in een publiek toegankelijke database verzameld. Voor het eerst komt een textielindustrie zelf met zo’n initiatief.

Een belangrijke rol speelt de niet-gouvernementele organisatie Brac. Deze grootste ngo ter wereld wordt geprezen om z’n innovaties en efficiëntie. Oprichter Sir Fazle Hasan Abed stond decennia terug aan het begin van de textielindustrie in zijn land. Zijn Brac University werkt nu dit transparantieproject uit.

Lees hier het artikel

Myanmar ideaal voor microkrediet innovatie

Myanmar ideaal voor microkrediet innovatie

BRAC in Myanmar verstrekt aan 40,000 vrouwen een microlening. Een opkomend land als Myanmar biedt een ideale voedingsbodem voor innovaties op het gebied van microkredieten. Een reis langs de nieuwste inzichten en varianten van microkredietverleningen. Lees verder

BRAC lanceert codeer clubs voor tienermeiden

BRAC lanceert codeer clubs voor tienermeiden

BRAC in Tanzania lanceert een innovatief project waarin tienermeiden en jonge vrouwen leren coderen. Hiermee leren zij om te gaan met computers en worden zij versterkt in hun probleemoplossend vermogen en het nemen van besluiten in teamverband. Dit zijn vitale kennis en vaardigheden om op eigen benen te kunnen staan. Lees verder

 

 

 

 

Microverzekering voor 5 miljoen microkrediet klanten

Microverzekering voor 5 miljoen microkrediet klanten

BRAC geeft met de samenwerking met Guardian Life Insurance 5 miljoen microkrediet klanten toegang tot een overlijdensverzekering. Het product credit shield insurance is ontworpen om eenvoudig, toegankelijk en betaalbaar te zijn, en helpt arme gezinnen hun financiën veilig te stellen en om te gaan met onmiddellijke financiële schokken in het geval van een overlijden. Lees verder 

 

 

 

BRAC zet grote stap in inzet van ICT met Maya Apa app

BRAC zet grote stap in inzet van ICT met Maya Apa app

Met de samenwerking tussen BRAC en Maya Apa krijgen miljoenen mensen in Bangladesh toegang tot een digitale service waar ze met vragen over gezondheid of juridische en psyhosociale kwesties anoniem terecht kunnen. BRAC start met een proef waarbij de app gebruikt gaat worden door 50.000 vrouwen werkzaam in de kledingindustrie. Lees verder 

 

Geslaagde bliksemactie voor sloppenwijkbewoners

Geslaagde bliksemactie voor sloppenwijkbewoners

In 7 dagen tijd is het BRAC gelukt om voor 537 getroffen gezinnen in sloppenwijk Korail geld voor de bouw van hun huis bij elkaar te krijgen. Op zondag 4 december brak in Korail een verwoestende brand uit waardoor 2000 mensen hun huis en bezittingen verloren. Dankzij een geslaagde crowdfundingsactie opgevolgd door onmiddellijke actie van BRAC kunnen de gezinnen heel snel weer hun leven hervatten.

Lees verder

BRAC verbetert voedselzekerheid in Liberia

BRAC verbetert voedselzekerheid in Liberia

BRAC Liberia kan dankzij EU financiering van 1,5 miljoen euro haar programma gericht op voldoende en goede voeding een flinke impuls geven. In een land als Liberia dat herstellende is van van een ebola-epidemie en burgeroorlogen, ligt honger op de loer. Het programma van BRAC werkt op een aantal vlakken tegelijkertijd: training van boeren bij het houden van pluimvee en veeteelt, gewasverbetering en capaciteitsversterking van boeren om in te spelen op klimaatveranderingen. Uiteindelijk helpt het programma boeren en hun gezinnen uit de armoede te trekken en een zeker bestaan op te bouwen.

Lees verder

BRAC twee jaar op rij de Nr 1 NGO in de wereld

BRAC twee jaar op rij de Nr 1 NGO in de wereld

Voor het tweede jaar op rij heeft de onafhankelijke Zwitserse NGO-advisor BRAC op de eerste plaats van de Top500 World NGO-lijst gezet. Deze plek krijgt BRAC op basis van haar ‘impact, innovation and governance’.

Oprichter en CEO van BRAC Sir Fazle Hasan Abed, vindt het een grote eer om deze erkenning te krijgen en benadrukt in een interview met NGO-advisor het  idee achter dit succes om vooral de systemen van ongelijkheid te veranderen. Op de NGO-lijst 2017 staan ook organisaties als Artsen zonder Grenzen (tweede plaats) en Oxfam op de zevende plaats.

klik hier voor het volledige artikel

BRAC in actie voor families Korail

BRAC in actie voor families Korail

495 families zijn afgelopen zondag 4 december zeer ernstig getroffen door de grootste sloppenwijkbrand ooit in de Bengalese hoofstad Dhaka. BRAC start een actie om voor elke getroffen familie € 300 euro te werven zodat zij hun levens weer kunnen opbouwen. In 7 dagen tijd willen wij dit doen, want de winter is net gestart en 2000 mensen hebben door de brand alles verloren en geen dak boven hun hoofd.

Naar campagne

 

Het recept voor echte impact is locale samenwerking

Het recept voor echte impact is locale samenwerking

Tijdens de jaarlijkse AidEx conferentie over hulp en internationale samenwerking sprak Dr. Musa algemeen directeur van BRAC over hoe haar aanpak wereldwijd aanslaat. BRAC die als Zuidelijke NGO ook zelf met de voeten in de modder staat, geeft de lokale gemeenschap een centrale positie in het nadenken over en meewerken aan (eigen) oplossingen. Deze lokale worteling is een belangrijke succesfactor voor blijvende verbetering. Door deze aanpak kan je op veel plekken in de wereld, zoals BRAC doet, echt verschil maken.

Lees het hele interview met Dr. Muhammad Musa.

How does BRAC’s roots in Bangladesh shape its approach to development and humanitarian aid?

I have been working with international NGOs for quite some time and knew about BRAC for a long time before I started working here. As I see it, one of BRAC’s main advantages is that, as a Bangladeshi organization, local communities feel a real sense of ownership. They see the organization as their own, rather than as something that’s come from the outside, meaning that people collaborate and interact together to design programs.

Another advantage is that when we present opportunities to donors, we can use this to reshape their thinking – a lot of donors are interested in funding programs that focus on the engagement and participation of local communities, but might not have thought about it or have a lot of information. And with the aid itself, we see local communities engaging a lot more wholeheartedly with their development. This makes it a lot easier to build relationships, which in turn means that we already know the people we are working with and their particular vulnerabilities. Because the knowledge is already there, we can assess and respond more quickly in humanitarian aid situations.

BRAC is the world’s largest NGO. How does such a large organization ensure that its vision is fully translated into positive change at a local level?

We reach more than 120 million people, and have over 100,000 employees, both direct employees and volunteers. Most of them come from the villages we are helping, so they know the communities in which they are working and they’ve built relationships there over a long time. Over the last 45 years we have built very concrete relationships with individual villages. Sometimes there are local government leaders who received some kind of humanitarian aid from BRAC when they were a child, some people went to a BRAC school, many people we develop projects with were BRAC aid beneficiaries in the past. So we’ve really formed a community.

What does localization mean to an organization like BRAC? How do you incorporate local knowledge and insight into your decision making?

We base all our projects on the local knowledge that we already have about the community. In our program and strategy development, we build with the community. We work with a number of local organisations, like farmers’ groups and women’s associations, so from them we get crucial information that helps inform our program design and our strategy development.

Can you give us an example of a project in which the local community played an important role?

One example of this is our Targeting the Ultra-Poor program, which aims to help families move out of extreme poverty. For this program, we go to communities and do social mapping, looking at the income and assets of each individual household to understand their situation. We aim to target the ultra-poor – those living in the most abject poverty, who are not only poor but are also neglected by other social programs and suffer from social isolation.

We then build a 2-year ‘graduation’ program. This offers families a package of services, including free healthcare and education, and we teach them how to manage their assets – when I say ‘assets’ here, this could be something as simple as a goat, a chicken or the land on which their house is built. We invite local leaders and members of the community to form a support group, so both during and after the process, these vulnerable people have a network around them and have people to turn to if they have problems. But these support groups also play another role, in that they can alert us if they see signs of a family slipping back into ultra-poverty.

In the ten years since the program started, 1.7 million families have ‘graduated’ out of ultra-poverty. The success of the program has been evaluated by the Massachusetts Institute of Technology and London School of Economics and they found that after completing the program, over 95% of families are no longer ultra-poor. They still have problems of course, and their lives are still difficult, but they are obtaining goals and improving their lives. We’re very proud of this project, and local communities have really driven it with us.

Looking forward, what trends do you think will shape the future of development?

I think we will see countries moving away from addressing outcomes of poverty and social inequality to addressing the structures and underlying causes of poverty – like gender inequality, or weak governments and institutions. To do this, organisations must become more local and stop thinking about poverty just in terms of the effects on things like income, health or education. Of course these are important, but we need to identify structural issues. This is dependent on knowledge, relationships and influence on the ground; we need partnerships and evidence from communities themselves. Aid organisations need local legitimacy. I also think we will see a lot of young people taking more ownership of local programs in their own countries and building different kinds of solutions and opportunities.

RTL Nieuws: BRAC helpt ebola overlevers Liberia

RTL Nieuws: BRAC helpt ebola overlevers Liberia

Liberia kent veel trauma’s. Het land is nog steeds herstellend van de ebola epidemie en dat na een jarenlange burgeroorlog. BRAC heeft na ebola steun gegeven aan ebola overlevenden. Meer dan 600 voornamelijk vrouwen zijn getraind om eerstelijns psychologische hulp te verlenen in hun dorpen. Het bijzondere is dat zij zelf ook ebola overlevers zijn. Met steun van BRAC kunnen vrouwen als Kona Mamay weer een plek in hun gemeenschap innemen.

Bekijk het RTL-nieuws item.

BRAC eerste op de wereldranglijst van NGO’s wereldwijd

BRAC eerste op de wereldranglijst van NGO’s wereldwijd

Elk jaar onderzoekt, evalueert en rangschikt NGO Advisor NGO’s uit de hele wereld en publiceert de beste in hun jaarlijkse Top 500 NGO’s wereldranglijst.

Van meer dan 500 organisaties wereldwijd, heeft NGO Advisor in de internationale categorie BRAC op nummer één geplaatst; gebaseerd op behaalde impact, innovatie en duurzaamheid.

BRAC werd geprezen om de holistische benadering in het bestrijden van armoede, door het te zien als een probleem van onderling samenhangende barrières die gelijktijdig moeten worden aangepakt. De ranking benadrukte ook de manier van aanpak van de organisatie van het ontwikkelen, implementeren en opschalen van oplossingen.

“Vanuit het perspectief van onze rankingscriteria – impact, innovatie en duurzaamheid – voldoet BRAC aan alle drie. In de loop van de decennialange geschiedenis van de organisatie, heeft BRAC een ongeëvenaarde positie op het gebied van internationale ontwikkelingssamenwerking aangenomen. Desondanks blijft de organisatie zich houden aan een holistische evidence-based benadering van armoedebestrijding “, zegt NGO-adviseur Jean-Christophe Nothias die voorheen als journalist bij The Global Journal werkte en in 2009 de rankingsmethodiek mede heeft ontwikkeld.

De nieuwe Top 500 ranglijst omvat een aantal opmerkelijke organisaties zoals Artsen zonder Grenzen op de tweede plaats, Oxfam op de derde, Save the Children op de negende en de Grameen Foundation op de twaalfde plaats. NGO Advisor combineert academische discipline met journalistieke integriteit en autonomie bij het evalueren van elke organisatie op basis van de objectieve verdiensten. Vandaag de dag presenteert NGO Advisor haar bevindingen aan een internationaal publiek van donateurs, vrijwilligers, journalisten, onderzoekers, diplomaten en non-profit leiders om ‘best practices’ te laten zien en de veranderende waarden van de internationale gemeenschap te weerspiegelen.

“Deze erkenning is echt een eer,” zei Sir Fazle Hasan Abed, oprichter van BRAC. “Het BRAC personeel werkt onvermoeibaar om zowel innovatieve als bewezen oplossingen op te schalen om mensen die in armoede leven over de hele wereld de controle over hun eigen leven te laten nemen. Het is geweldig om deze toewijding erkend te zien.”

Succes van BRAC wetenschappelijk aangetoond

Succes van BRAC wetenschappelijk aangetoond

Menige poging om de allerarmsten in de wereld vooruit te helpen heeft weinig of niets opgeleverd, toch kan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden wel degelijk succes hebben. Dat bewijst een onderzoek naar een hulpprogramma dat in tal van landen wordt toegepast.

Lees het artikel in De Volkskrant

Internationale Vrouwendag: Profiel Mairiam Ainomugisha

Internationale Vrouwendag: Profiel Mairiam Ainomugisha

Portret van Mairiam Ainomugisha, senior accountant bij BRAC Uganda

In het kader van Internationale Vrouwendag portretteren we een aantal vrouwelijke BRAC-medewerkers over hun werk voor BRAC en hun inspiratie. De eerste medewerker is Mairiam, zij is van alle medewerksters het langst in dienst van BRAC Uganda. Uit haar verhaal blijkt dat BRAC niet alleen impact heeft in de levens van de mensen in de gemeenschappen waar we werken, maar dat BRAC ook heeft impact heeft in de levens van haar eigen medewerkers.

Herinner je je nog de eerste dag dat je voor BRAC ging werken?
Ja, dat herinner ik me nog levendig, dat was op 1 september 2006. Een vriend had me gewezen op de vacature bij BRAC. Ik bracht mijn sollicitatieformulier en mocht gelijk op gesprek komen bij meneer Mirnal, manager accountancy. Voordat ik het wist was ik aangenomen: “Kom maar terug over een maand, dan kan je aan de slag”, zeiden ze. Moet je voorstellen hoe blij ik was. Ik was zo blij dat ik zelfs helemaal vergat te vragen hoeveel ik zou gaan verdienen.

Waarom ben je accountant geworden?
Toen ik nog op school zat kwam ik vaak bij mijn oom op kantoor. Hij was dan druk met berekeningen en het rond krijgen van begrotingen. Ik verbaasde me er altijd over hoe hij de lastigste sommen wist op te lossen. Mijn oom bemerkte mijn interesse in het vak en heeft me aangemoedigd accountancy te gaan studeren.

Welke rollen heb je allemaal vervuld bij BRAC Uganda?

Toen ik werd aangenomen had ik eerst nog specifieke rol, behalve de functie die in mijn taakomschrijving stond; accountant voor de regio Kampala. Omdat BRAC in Uganda nog maar in de kinderschoenen stond mocht ik er ook personeelszaken, logistiek en receptie bij doen. Pas vanaf 2009 werden de taken beter begrensd. Momenteel werk ik als senior accountant en zijn mijn hoofdtaken salarisadministratie, fixed asset management en belastingen.

Wat is je meest dierbare herinnering aan je tijd bij BRAC tot nu toe?
Ik heb veel mooie herinneringen. Mijn bruiloft waar mijn BRAC-collega’s me in het zonnetje hebben gezet, mijn eerste bezoek aan Bangladesh waar ik overweldigd was door alle BRAC-activiteiten en waar ik nog veel meer respect heb gekregen voor BRAC-oprichter Sir Fazle Abed.

Welke levensles heb je geleerd in je werk voor BRAC?
Het is het belangrijkste in het leven om hart te hebben voor mensen in nood en hen belangeloos te helpen. Sir Fazle Abed is wat dat betreft mijn rolmodel. Een tweede levensles is om altijd integer te blijven in de taken die je zijn toebedeeld. Dat heb ik geleerd van Daniel Businge, hoofd accountancy van BRAC Uganda.

BRAC Uganda bestaat dit jaar 10 jaar. Wat maakt BRAC Uganda zo bijzonder?
De impact die het heeft gemaakt in de plaatselijke gemeenschappen, en in het leven van zoveel individuen en van ons als staf. Soms vraag ik me wel eens af waar al die BRAC-medewerkers in Oeganda zouden werken als BRAC niet naar ons land was gekomen. Zoveel levens zijn verbeterd, vooral die van de mensen die we mogen helpen. BRAC helpt ons land om zich te ontwikkelen. En BRAC heeft mij persoonlijk ook in staat gesteld om mijn vaardigheden te ontwikkelen. Ik kan nu onafhankelijke beslissingen nemen.

Wat motiveert je om bij BRAC te blijven werken?
Bij BRAC is er een erg motiverende werkomgeving. Ik heb BRAC zien groeien in de afgelopen tien jaar. Het is mijn gebed dat BRAC Uganda zal kunnen doorgaan als een transparante organisatie, zoals het vanaf het begin is geweest en voor altijd mag blijven.

Als je ergens anders zou mogen werken voor BRAC, waar zou je dan willen werken?
Het liefst zou ik natuurlijk in Oeganda blijven werken, want nergens tikt het klokje zoals het thuis tikt. Maar als het echt zou moeten zou ik overal kunnen werken, behalve in Soedan en Afghanistan.

Internationale Vrouwendag: Een revolutie in Bangladesh: vrouwen aan het werk

Internationale Vrouwendag: Een revolutie in Bangladesh: vrouwen aan het werk

Een computer wordt opgestart in een winkeltje in het snelle, chaotische Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Buiten het kleine winkeltje proberen rickshaw-chauffeurs klanten te werven en schreeuwen marktkooplui de prijzen van de vis. In het winkeltje gaat de telefoon. Hasna Hena, 15 jaar, neemt de telefoon op met een hand, en laat tegelijkertijd haar vinger over haar track-pad vliegen om Photoshop te open. Aan de telefoon hangt een nieuwe klant die graag een poster wil laten ontwerpen.

Op een uur rijden van Dhaka ligt het dorpje Tongi. Mahmuda Akhter, 16 jaar, zit in een telefoonwinkel midden op de centrale markt van het dorp. Een klant komt gestresst binnen met een kapotte telefoon. Mahmuda verwelkomt hem rustig. Met een kleine schroevendraaier in de ene hand, opent ze de cover van de telefoon met de andere hand. Ze ziet onmiddellijk wat er aan de hand is.

Aan de grens met India, in de buitenwijken van Rajshahi op zes uur rijden van Dhaka, start een motor. Een kleine voet in een blauwe schoen trapt de motor aan. De motor brult, dus de reparatie is geslaagd. “Hij zou het nu weer moeten doen”, zegt de achttienjarige Khadija Akhter tegen de eigenaar. Maar voor de zekerheid rijdt ze nog even een rondje. Khadija springt op de motor en verdwijnt in een stofwolk. De klant zoekt een stoel, hij gaat er nog maar even bij zitten.

Twee jaar geleden zou het in Bangladesh ongehoord zijn dat een jonge vrouw grafisch designer zou zijn of telefoonreparateur of zelfs mechanicus (in een land waar vrouwen maar zelden auto rijden).
Vrouwen zijn relatieve nieuwkomers op de arbeidsmarkt in Bangladesh. De meerderheid van deze vrouwen zijn de eerste vrouwen in hun familie die een baan hebben. Nu deze trend zich voortzet in heel Bangladesh, staan er ook steeds meer vrouwen op die leiderschapsposities claimen. Dit heeft grote gevolgen voor de staat van het land.

Als Bangladesh in dit tempo doorgaat, zal het aantal werkende vrouwen groeien van 34% naar maar liefst 82% over de komende tien jaar. Dit zal het BNP van Bangladesh doen groeien met 1,8%”, aldus Sri Mulyani Indrawati, de algemeen directeur van de Wereldbank. […] Uit een recent McKinsey-rapport blijkt dat als vrouwen dezelfde kansen zouden krijgen op het gebied van werk als mannen, dat de wereldeconomie dan met 28 biljoen dollar zou groeien. Dat is net zoveel als de gecombineerde Amerikaanse en Chinese economiën.

We kunnen genoeg morele argumenten aandragen om te bepleiten waarom landen zich zouden moeten inzetten voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Maar er zijn ook sterke economische argumenten voor gendergelijkheid. Zo zijn vrouwen vaker dan mannen geneigd hun verdiensten te gebruiken voor gezondheid, onderwijs en investeringen in de toekomst. Niet voor niets komt in elk van de nieuwe Werelddoelen (Sustainable Development Goals) het onderwerp ‘Empowering Women’ naar voren. Door vrouwen te stimuleren het heft in eigen handen te nemen, de regie over hun eigen leven te laten nemen.

Brishty Akhter, 18 jaar, is een bekwame kleermaakster die haar eigen programma heeft waarin ze meisjes in het zuiden van Bangladesh traint en in dienst heeft genomen. Toen ze zestien jaar was, ging ze eerst als leerling-werker aan de slag en leerde zo de kneepjes van het vak. Maar toen… deed ze iets bijzonders, iets wat ongehoord is in Bangladesh. Ze wist haar ouders ervan te overtuigen dat ze het geld dat ze hadden gespaard voor haar huwelijk in plaats daarvan te investeren in het kopen van een winkel voor haar. Zo kon Brishty haar eigen bedrijf beginnen.

In Bangladesh besteden ouders gemiddeld meer aan hun dochters’ bruiloften dan aan hun scholing. Dit land heeft dan ook het op drie na hoogste percentage kindhuwelijken ter wereld. Dat een dochter haar ouders weet te overtuigen een aloude traditie de rug toe te keren en in plaats daarvan te investeren in haar carrière, is ongekend.

Maar wat zorgde er nou voor dat Brishty en haar ouders erop durfden te vertrouwen dat haar winkeltje een goede investering was? Het antwoord is: BRAC. Brishty heeft meegedaan aan het pilot-programma STAR (Skills Training for Advancing Resources), waarbij de vaardigheden van jongeren worden getraind. Van de 11.000 afgestudeerden waren er ruim 6.000 vrouw. Meer dan 95% van de afgestudeerden hebben op het moment van afstuderen al een baan. Een jaar later hadden zij nog steeds werk, zo bleek uit onderzoek.

Het is nu tijd om miljoenen meer vrouwen deze kansen te geven. Als we meisjes als Brishty, Hasna, Mahmuda en Khadija kunnen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen, zal dat niet alleen de economie van het land verbeteren, maar ook kindhuwelijken tegengaan en ouders het vertrouwen geven in de carrière van hun kinderen te investeren.

Ongelijke kansen tussen jongens en meisjes vormen een complex probleem, maar toch bestaan er eenvoudige oplossingen. Er zijn natuurlijk ook politieke en sociale veranderingen nodig, maar als we de vaardigheden van meisjes weten te trainen en op te laten bloeien, zal dit de kansen op meer gelijkheid zeker vergroten.

Het kost een paar honderd dollar om een meisje op te leiden, maar dat is een kleine prijs om te voorkomen dat al dat potentieel niet tot bloei komt. Laten we daarom samen pleiten voor gelijkheid (#PledgeforParity) op deze Internationale Vrouwendag. Je hoeft alleen maar te investeren, dan doen de meisjes de rest..

Lees hier het volledige artikel bij REUTERS

Asif Saleh (Directeur Strategie, Empowerment en Communicatie bij BRAC) en Sarah-Jane Saltmarsh (Communicatiespecialist bij BRAC)

Internationale Vrouwendag: Ontmoet Laila uit Afghanistan

Internationale Vrouwendag: Ontmoet Laila uit Afghanistan

Graag stel ik u voor aan Laila. Laila is een jonge vrouw van zeventien jaar die ik afgelopen week ontmoette in Kabul op een BRAC-basisschool. Laila wilde graag haar verhaal met me delen. Dit deed ze op haar school, te midden van haar collega’s, de Shura (dorpsoudste), BRAC-medewerkers, ouders en voormalige docenten en klasgenoten. Iedereen is zo trots op Laila, om wat ze bereikt heeft met steun van deze mensen om haar heen.

Haar verhaal is het verhaal van zoveel Afghaanse jonge vrouwen, maar tegelijk is haar verhaal ook een uniek verhaal. Laila ging toen ze vijf werd niet naar de lokale overheidsschool op zo’n vier kilometer afstand van haar huis. Ouders in Afghanistan willen hun dochters graag beschermen voor eventuele gevaren onderweg naar school. Bovendien was er geen gekwalificeerde vrouwelijke onderwijzer voor de laagste klassen en zou de vijfjarige Laila in een klas terecht komen met ongeveer zeventig andere kinderen. Kortom, niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht voor de ouders. Bovendien, wordt over het algemeen onderwijs voor meisjes niet gezien als een prioriteit door de ouders. Het merendeel van de ouders is zelf immers ook niet naar school geweest. Cijfers over Afghanistan leren dat maar 25% van de bevolking ouder dan 16 jaar kan lezen en schrijven. Voor vrouwen en meisjes ouder dan 16 jaar, kan maar 11.4% lezen en schrijven.

De scholen van BRAC noemen we ‘community-based schools’ (CBS), dat betekent dat ze midden tussen de huizen liggen waar de kinderen en docenten wonen. Een dorpsschool vlakbij huis maakt het voor de ouders makkelijker om hun kleine kinderen naar toe te sturen. Ze kennen de docenten, de collega’s van BRAC en hebben vertrouwen in de school. Als ze deze dorpsschool hebben afgemaakt, kunnen ze doorstromen naar de overheidsschool. De kinderen zijn weer wat jaartjes ouder en goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Dit maakt ze weerbaarder, en zorgt ervoor dat niet alleen zijzelf, maar ook hun ouders gemotiveerder zijn voor de overstap naar de overheidsschool. Het maakt hun kansen op succes veel groter.

Laila heeft tot aan groep 7 (grade 5) op de CBS bij haar in de wijk gezeten. Daarna heeft ze haar middelbare schoolopleiding voltooid op een overheidsschool. Nu is ze 17 jaar oud en is ze lerares op dezelfde BRAC-school als waar ze zelf naar toe ging. Zodra ze klaar was heeft ze gesolliciteerd op haar oude school. Daar was net een vacature voor een docente. Na een eerste selectie heeft Laila een BRAC-lerarenopleiding gevolgd waarna ze een contract heeft gekregen als een BRAC docente op haar school. Wie had kunnen bedenken, toen ze 5 jaar oud was en niet naar school ging, dat Laila op deze leeftijd al een goedbetaalde baan zou hebben en een rolmodel is voor de meisjes in haar dorp. Voor Laila was de BRAC-school haar redding. BRAC richt deze scholen op om meisjes zoals Laila een kans te geven in het leven.

Laila geeft aan dat ze haar succes mede te danken heeft aan de BRAC-docenten. Zij hebben haar opgeleid tot de sterke, zelfverzekerde en competente vrouw die ze nu is.
Petra Costerman Boodt

Fondsenwerver voor BRAC International

Dit is een blog die verschijnt in een serie blogs in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2016

Het basisonderwijs in Bangladesh gaat digitaal!

Het basisonderwijs in Bangladesh gaat digitaal!

Binnen een paar jaar krijgen in Bangladesh alle 20 miljoen scholieren in de basisschoolleeftijd toegang tot interactieve multimediacontent. Het complete schoolprogramma is dan digitaal beschikbaar voor alle schoolkinderen. Op 15 februari lanceerde Premier Sheikh Hasina deze nieuwe digitale content. “Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, hebben we deze nieuwe interactieve multimediacontent ontwikkeld die straks toegankelijk moet zijn tot in de verste uithoeken van ons land”, aldus de premier.

Het nieuwe digitale materiaal is ontwikkeld in navolging van het success van het door BRAC ontwikkelde materiaal voor het voortgezet onderwijs. De multimediacontent voor het basisonderwijs is ontwikkeld door BRAC en Save the Children en is gefinancieerd door de overheid van Bangladesh. Toegang tot het materiaal kunnen de kinderen krijgen op de computers die de overheid op publieke scholen installeert. Momenteel zijn er al 1500 digitale klaslokalen. Daarnaast is de content ook toegankelijk op alle soorten digitale apparaten (waaronder tablets).

De onderwijzers en onderwijzeressen worden getraind voor het gebruik van de digitale content. Maar natuurlijk ontvangen ze ook training in het gebruik van multimediaprojectors en de verschillende digitale apparaten.

Volgens de minister van ICT, Zunaid Ahmed Palak, is deze aanpak bedoeld om onderwijs interessanter en leuker te maken voor kinderen. Tot nu toe zijn er 1500 multimedia-klaslokalen, maar het is de bedoeling dat er in 2021 maar liefst 65.000 scholen zijn die werken met de digitale content. “Zo creëren we samen een digitaal Bangladesh”, aldus Minister Palak.

BRAC-voorzitter Sir Fazle Hasan Abed feliciteerde de regering met de lancering van de multimediacontent. Abed wees erop dat BRAC vanaf haar eerste begin altijd de nadruk heeft gelegd op onderwijs: “Wij zijn in 2005 gestart met ons project voor Leren met computers om technologische ontwikkelingen te introduceren in de onderwijssector. Wij waarderen het dat de regering heeft willen leren van de ervaringen die wij hebben opgedaan en dat ze het nu landelijk invoert. Het zal de toekomst van het onderwijs volledig veranderen.

Bekijk hier de promovideo: https://www.youtube.com/watch?v=uuUPOMlO4Qs
De interactieve multimediacontent is hier te vinden: http://digitalcontent.ictd.gov.bd/ (bengaals – Google Translate)
Meer weten over BRAC’s onderwijsprogramma? Kijk op http://education.brac.net/
Bekijk hier de lancering terug: http://www.brac.net/live