Sir Abed benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Sir Abed benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Op 20 november heeft Sir Fazle Hasan Abed, de oprichter van BRAC, een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn grote inzet en bijdrage aan effectieve en duurzame armoedebestrijding wereldwijd. Zijne Excellentie Ambassadeur Harry Verweij heeft de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau in Dhaka uitgereikt aan Sir Abed (83) ter markering van het moment van zijn terugtreden als voorzitter van de internationale
ontwikkelingsorganisatie BRAC.

Ondernemersvisie
Sir Abed wordt gezien als een groot leider en pionier in anders denken en doen in
armoedebestrijding. Centraal staat Abed’s ondernemersgeest: het economisch
zelfstandig maken van vooral vrouwen, via rechten, onderwijs en gezondheidszorg en
microfinanciering. Het gaat bij de BRAC-aanpak van de afgelopen 47 jaar altijd om
testen, meten, weten en opschalen. Zoals Abed zelf zegt: ‘Small is beautiful, but scale
is necessary’. Abed heeft binnen BRAC een business model geïntroduceerd waarin
sociale ondernemingen (o.a. zuivel en Aarong) en microkredieten families helpen
economisch zelfstandig te worden en te blijven. Met deze strategie is het werk in
Bangladesh nu meer dan 80% zelf-financierend.

Wereldwijde aanpak
In 2009 heeft Sir Abed de in Nederland gevestigde tak BRAC International opgericht.
BRAC werkt nu in 10 landen in Afrika en Azië en met de geïntegreerde aanpak om
vrouwen en hun families blijvend uit armoede te halen. En daarnaast adviseert BRAC
in nog 33 landen overheden en andere organisaties in effectieve armoedebestrijding.

Sir Abed heeft ook een essentiële rol gespeeld in de wereldwijde internationale groei
en ontwikkeling van microfinanciering, later inclusieve financiering genoemd. BRAC is
zelf een van de grootste verstrekkers van microfinanciering. Marilou van Golstein
Brouwers, voormalig bestuursvoorzitter Triodos-IM, nu lid van de Raad van Toezicht
van BRAC International, en voorzitter van de RvC van BRAC International Holding BV:
“Abed is in veel van de internationale fora waar hij actief was (zoals CGAP, Adviseurs
Internationale VN jaar voor microfinanciering, GABV) degene die ons steeds
stimuleerde om ‘groot’ te denken. Het gaat voor hem altijd om kwalitatief goede
financiële dienstverlening voor iedereen, ook in ‘moeilijke’ landen of afgelegen
gebieden.”

Relatie met Nederland
BRAC en Sir Abed hebben een bijzondere relatie met Nederland. In de tachtiger jaren
werd BRAC al gesteund door meer dan 100.000 Nederlandse donateurs via Novib.
Vanaf 2006 was Oxfam Novib de eerste donor die BRAC steunde om de ‘BRAC-
aanpak’ in een aantal Afrikaanse landen uit te proberen. Sylvia Borren (ex-Oxfam-
Novib, nu vicevoorzitter van BRAC International): “Abed heeft als geen ander bewezen
dat armoede oplosbaar is. Zijn visie op armoedebestrijding en gedrevenheid om tot
oplossingen op grote schaal te komen, zijn het voorbeeld voor maatschappelijke
organisaties wereldwijd en in Nederland.”

BRAC en Sir Abed zijn al jaren een belangrijke partner van de Nederlandse overheid in
ontwikkelingssamenwerking, vooral in ‘Water and Sanitation Hygiene’ (Wash)
programma’s en op het gebied van onderwijs aan meisjes. De bewezen resultaten van
dit werk maakt BRAC een voorbeeldpartner. Minister Kaag sprak in juni dit jaar tijdens
een persoonlijke ontmoeting met Abed met lof over het werk van BRAC dat ze al jaren
kent en benoemde specifiek het innovatief vermogen, de effectiviteit en de
schaalgrootte.