Nobelprijs Economie voor onderzoekers naar armoedebestrijding

Nobelprijs Economie voor onderzoekers naar armoedebestrijding

Afgelopen maandag werd bekend dat de Nobelprijs voor Economie toegekend is aan drie ontwikkelingseconomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer voor hun onderzoek naar armoedebestrijding. Banerjee en Duflo onderzochten de effectiviteit van BRAC’s Ultra Poor Graduation (UPG) aanpak en noemden het de gouden standaard van armoedebestrijding. ​In hun onderzoek uit 2014 toonden zij het blijvende resultaat aan van BRAC’s aanpak en de potenties dit op grote schaal toe te passen. En dit is realiteit geworden, want anno 2019 hebben ​meer dan 2 miljoen extreem arme gezinnen ​dankzij het UPG programma armoede ​blijvend achter zich kunnen laten ​en wordt ​de aanpak in meer dan 40 landen van de wereld toe​gepast. 

Net als BRAC hanteren de onderzoekers het uitgangspunt dat armoede niet één enkele oorzaak heeft, maar door verschillende omstandigheden en situaties in stand wordt gehouden. De ​UPG ​aanpak van BRAC houdt precies rekening met d​i​e kwetsbaarheid en de risico’s die op de loer liggen om​ arm te blijven of weer terug te vallen in armoede. ​Het UPG programma heeft aangetoond dat het daadwerkelijk lukt om mensen binnen drie jaar blijvend uit extreme armoede te halen. Met een eenmalige schenking van de Nationale Postcode Loterij rolt BRAC​ in Liberia ​nu deze succesvolle aanpak uit, gericht op jonge vrouwen op het platteland die kostwinnaar zijn en in de afgelopen jaren in hun gezin getroffen zijn door de ebola-epidemie.

terug naar nieuws