Nobelprijs Economie voor onderzoekers naar armoedebestrijding

Nobelprijs Economie voor onderzoekers naar armoedebestrijding

Afgelopen maandag werd bekend dat de Nobelprijs voor Economie toegekend is aan drie ontwikkelingseconomen Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer voor hun onderzoek naar armoedebestrijding. Banerjee en Duflo onderzochten de effectiviteit van BRAC’s Ultra Poor Graduation (UPG) aanpak en noemden het de gouden standaard van armoedebestrijding. ​In hun onderzoek uit 2014 toonden zij het blijvende resultaat aan van BRAC’s aanpak en de potenties dit op grote schaal toe te passen. En dit is realiteit geworden, want anno 2019 hebben ​meer dan 2 miljoen extreem arme gezinnen ​dankzij het UPG programma armoede ​blijvend achter zich kunnen laten ​en wordt ​de aanpak in meer dan 40 landen van de wereld toe​gepast. 

Net als BRAC hanteren de onderzoekers het uitgangspunt dat armoede niet één enkele oorzaak heeft, maar door verschillende omstandigheden en situaties in stand wordt gehouden. De ​UPG ​aanpak van BRAC houdt precies rekening met d​i​e kwetsbaarheid en de risico’s die op de loer liggen om​ arm te blijven of weer terug te vallen in armoede. ​Het UPG programma heeft aangetoond dat het daadwerkelijk lukt om mensen binnen drie jaar blijvend uit extreme armoede te halen. Met een eenmalige schenking van de Nationale Postcode Loterij rolt BRAC​ in Liberia ​nu deze succesvolle aanpak uit, gericht op jonge vrouwen op het platteland die kostwinnaar zijn en in de afgelopen jaren in hun gezin getroffen zijn door de ebola-epidemie.
Samenwerking BRAC en Villagepump voor schoon drinkwater in Cox’s Bazar

Samenwerking BRAC en Villagepump voor schoon drinkwater in Cox’s Bazar

Twee waterzuiveringsapparaten op zonne-energie leveren schoon drinkwater voor 2000 bewoners in Rajapalong in het gebied van Cox’s Bazar. Het Nederlandse bedrijf Villagepump en BRAC werken hierin nauw samen.

Door de komst van meer dan 900.000 Rohingya vluchtelingen uit Myanmar in het gebied is het oppervlaktewater sterk vervuild geraakt waardoor cholera en diarree op de loer liggen. Mohammed Juma, teamleider, WASH, BRAC: “Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede gezondheid en welzijn is schoon drinkwater. De grote voordelen van Villagepump is dat ze op zonne-energie werkt en geen chemicaliën maar ultrafiltratie gebruikt. Het sterk vervuilde oppervlaktewater wordt snel gezuiverd van bacteriën, virussen en alle niet-opgeloste deeltjes. Rond elke pomp profiteren rond 60 huishoudens van schoon drinkwater elk moment van de dag.” De apparaten leveren 500 liter schoon drinkwater per uur. BRAC wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de apparaten.

BRAC werkt al jaren samen met de gemeenschappen in Cox’ s Bazar op het gebied van onderwijs, landbouw, water & sanitatie en microkredieten. Hiermee bereikt zij 80.000 mensen. Cox’s Bazar is een van de armste en meest kwetsbare gebieden van Bangladesh, waar 17% van de mensen in extreme armoede leeft, vergeleken met het nationale gemiddelde van 12,9%. Met de komst van de vluchtelingen uit Myanmar in dat gebied – nu zo’n twee jaar geleden – bleek BRAC in staat snel hulp te bieden. Met programma’s op het gebied van onderwijs, gezondheid, vaktrainingen, voedsel en onderdak bereikt BRAC ruim 400.000 vluchtelingen in de kampen.