Postcode Loterij steunt BRAC in haar aanpak van extreme armoede in Liberia

Postcode Loterij steunt BRAC in haar aanpak van extreme armoede in Liberia

BRAC kreeg gisteren tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij, voor de eerste keer een schenking van de Nationale Postcode Loterij. Met de schenking van 1.5 miljoen euro start BRAC in het straatarme Liberia met haar bewezen aanpak om de allerarmste mensen blijvend uit extreme armoede te tillen. Extreem arme gezinnen die van minder dan 1,69 euro per dag moeten rondkomen.

BRAC hielp al 1,7 miljoen gezinnen in Bangladesh uit extreme armoede met haar Graduation-aanpak. Hierin ligt de nadruk op het stapje voor stapje begeleiden van vrouwen die in twee jaar tijd samen met hun gezin blijvend uit armoede ‘promoveren’. “Met deze fantastische bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we in Liberia gaan doen wat we in Bangladesh al op grote schaal bereikt hebben,” zegt Sir Fazle Hasan Abed, de oprichter en wereldwijde voorzitter van BRAC.

Natuurlijke bondgenoten

Volgens Sir Fazle Abed zijn de Postcode Loterij en BRAC natuurlijke bondgenoten want zoals de Postcodeloterij miljoenen mensen betrekt bij het versterken van goede doelen, zo denkt en werkt BRAC groots over het bestrijden van armoede. Sir Fazle: “Small is beautiful, but scale is necessary.”  BRAC bereikt in 11 landen in Azië en Afrika in totaal 136 miljoen mensen met een samenhangende aanpak die bestaat uit onderwijs, landbouw, microkredieten, gezondheid en versterking van de rechten van meisjes en vrouwen.

BRAC gooit hoge ogen met de resultaten van haar Graduation programma. Onderzoekers van o.a. Yale, MIT en de London School of Economics hebben aangetoond dat deze aanpak de meest kwetsbare groepen daadwerkelijk helpt en de resultaten blijvend zijn. En In 37 landen is de aanpak door overheden en ngo’s overgenomen. BRAC streeft zelf ernaar haar Graduation-aanpak in te zetten voor ten minste 1 miljoen extra mensen die in armoede leven.

BRAC PROJECT, BRAC kitchen garden.
Musu Flomo, got her seeds, watering can and training from BRAC and grows okra, peppers, cassava, watermelon. Eats some & sells some. Working in her kitchen garden.

 

 

Kracht van BRAC

Sylvia Borren, vice-voorzitter van BRAC en ervaren in ontwikkelingssamenwerking, geeft aan waar de kracht van BRAC zit. “BRAC  realiseerde zich dat zij ondanks veertig jaar programma’s en strategieën nog steeds niet de groep aller allerarmsten kon bereiken.  De mensen die onzichtbaar zijn en niet kunnen meedoen in hun gemeenschap omdat ze te arm zijn. We luisteren, betrekken van dag één de mensen uit de gemeenschap erbij, we starten klein, testen, stellen bij, testen nog een keer en schalen dan op naar grote aantallen gezinnen, in meer dorpen en sloppenwijken, en regio’s en uiteindelijk naar een heel land.”

 

 

BRAC steunt campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

BRAC steunt campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes

Eén op de drie vrouwen wereldwijd is tijdens hun leven geslagen of verkracht, volgens een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met een wereldbevolking van 7 miljard is dat meer dan een miljard vrouwen en meisjes. De One Billion Rising Campagne heeft als thema ‘Solidariteit tegen de uitbuiting van vrouwen’. Op 14 februari 2018 deden BRAC in Oeganda, Nepal, Myanmar en Pakistan mee aan deze campagne en uitten hun solidariteit met de 1 miljard vrouwen en meisjes die lijden als gevolg van geweld tegen vrouwen. Lees verder