Raad van Commissarissen BRAC International Holdings B.V.

Sir Fazle Abed

Sir Fazle Hasan Abed

Voorzitter

Sir Fazle werd in 1936 in Bangladesh geboren. Hij studeerde aan de universiteiten van Dhaka en Glasgow. In zijn dertiger jaren was hij accountant en werkte als manager bij Shell Oil toen in 1971 de bevrijdingsoorlog in Bangladesh uitbrak. De oorlog maakte diepe indruk op hem en gaf een compleet nieuwe wending aan zijn leven. Hij gaf zijn baan op, verhuisde naar Londen en wijdde zich aan de onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh. Daar hielp hij mee een campagne genaamd “Help Bangladesh” op te zetten om de bewustwording over de oorlog te vergroten en geld in te zamelen.

Toen de oorlog voorbij was, keerde hij terug naar het nieuwe onafhankelijke Bangladesh, waar een economische puinhoop heerste. Miljoenen vluchtelingen die tijdens de oorlog hun toevlucht tot India hadden gezocht, keerden terug. Zij hadden dringend hulp en opvang nodig. Op dat moment richtte hij BRAC op om de terugkerende vluchtelingen in een afgelegen gebied in het Noordoosten van Bangladesh op te vangen. Zijn beleid was erop gericht de armen te leren het heft in eigen hand te nemen en hun leven te verbeteren. De primaire doelstellingen van BRAC waren dus vermindering van de armoede en versterking van de positie van de armen. Onder zijn leiderschap groeide BRAC in slechts vier decennia uit tot de grootste ontwikkelingsorganisatie ter wereld wat betreft omvang en diversiteit van de verleende hulp.

Sir Fazle heeft talrijke nationale en internationale prijzen ontvangen voor zijn prestaties als leider van BRAC, waaronder de World Food Prize (2015), WISE Prize (2011),de Conrad Hilton Foundation Humanitarian Award (2009), de David Rockefeller Bridging Leadership Award (2008), de Inaugural Clinton Global Citizen Award (2007), de Henry R. Kravis Prize in Leadership (2007), de Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) Award for Lifetime Achievement in Social Development and Poverty Alleviation (2007), de Gates Award for Global Health (2004), de UNDP MahbubulHaq Award for Outstanding Contribution in Human Development (2004), de Schwab Foundation Social Entrepreneurship Award (2002), de Olof Palme Award (2001), de UNICEF Maurice Pate Award (1992) en de Ramon Magsaysay Award for Community Leadership (1980).

Hij wordt tevens door Ashoka tot een van de “groten der aarde” gerekend en is medeoprichter van de prestigieuze Global Academy for Social Entrepreneurship. In 2010 werd hij door Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, benoemd tot lid van de Eminent Persons Group for the Least Developed Countries. Sir Fazle heeft verscheidene eredoctoraten ontvangen, waaronder doctor in de menswetenschappen van de Universiteit van Yale in 2007, doctor in de rechten van de Universiteit van Columbia in 2008, doctor in de letteren van de Universiteit van Oxford and doctor in de menswetenschappen van de Rikkyo Universiteit in Japan in 2009, doctor in de rechten van de Universiteit van Bath in 2010, en doctor in de rechten van de Universiteit van Manchester in 2012. In februari 2010 werd hij door de Britse Kroon benoemd tot Knight Commander of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George (KCMG) als erkenning voor zijn inspanningen om de armoede in Bangladesh en wereldwijd terug te dringen.

sylvia-borren

Sylvia Borren

Commissaris

Mevrouw Sylvia Borren was tot september 2016 directeur van Greenpeace Nederland. Ze is ook de voorzitter van EEN, de Nederlandse tak van de Global Call for Action against Poverty (GCAP).

Voorheen was ze lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van de Nederlandse regering (als vicevoorzitter van de COS, de Commissie Ontwikkelingssamenwerking). Ze bekleedde tevens de functie van voorzitter van een programma met de mondiale vakbond Education International en Oxfam Novib om het opzetten van kwaliteitsopleidingen voor informele en formele docenten in ontwikkelingslanden te versnellen, inclusief het opstellen van een competentieprofiel en een lesprogramma over levensvaardigheden. Ze was ook lid van de International Women’s Commission for a just and sustainable peace in Israel en Palestina. In 2006 schreef zij samen met componist/dirigent Peter Maissan het “Poverty Requiem (Afscheid van de armoede)”.

In 1994 trad mevrouw Borren bij Novib in dienst als Directeur Projecten en van 1999 tot januari 2008 was zij directeur van Oxfam Novib, onderdeel van Oxfam International. Ze was ook lid van de Raad van Toezicht van Altrecht, een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg. En medeoprichter van burgerinitiatieven zoals de Nieuwe Dialoog (een breed platform van maatschappelijke organisaties) en het NSF (Nederlands Sociaal Forum).

Daarvoor werkte ze als opvoedkundige op het gebied van gezondheid en als consultant en trainer voor De Beuk. Ze was een actieve vrijwilliger in de Nederlandse en internationale feminisme en LGBTI bewegingen. Ze heeft een BA in Onderwijs en Godsdienstwetenschappen en een MA in Onderwijs van de Canterbury University.

dr-muhammad-musa

Dr. Muhammad Musa

Commissaris

Dr. Musa is de uitvoerend directeur van BRAC. Hij heeft een uitgebreide achtergrond in het leiden van de humanitaire, sociale ontwikkelings- en gezondheidsorganisaties bij internationale en cross culturele instellingen. Hij is arts en gezondheidsspecialist en heeft een gespecialiseerde opleiding in voeding voor moeder en kind, en rampenbestrijding.

Voordat hij bij BRAC begon, werkte hij 32 jaar bij CARE International waarvan 20 jaar in Ethiopië, Oeganda, Soedan, Tanzania, Thailand, India, Bangladesh en de regio Azië als Senior International Management Professional. Hij heeft jarenlange ervaring in strategisch leiderschap, bestuursmanagement, het managen van de uitvoering van grootschalige operaties en humanitaire en sociale ontwikkelingsprogramma’s. Hij is gespecialiseerd in people management, de ontwikkeling van leiderschap, het oplossen van conflicten, en organisatorisch verandermanagement. Hij heeft ook een bewezen track record in doeltreffend extern relatiebeheer, marketing, branding, communicatie en fondsenwerving voor humanitaire en ontwikkelingsprojecten. Hij was een succesvolle professional in het samenbrengen van benaderingen in de filantropie  ondernemingen  waarmee hij duurzame ontwikkelingsprogramma’s creëerde voor het bereiken van invloed op grote schaal. Professioneel gezien, staat hij bekend om het leiden van complexe organisatorische veranderingsprocessen in multiculturele omgevingen. Hij staat ook bekend vanwege zijn unieke vermogen om jonge professionals aan te trekken en te ontwikkelen tot humanitaire en sociale ontwikkelingshulpleiders. Internationaal is hij een erkend senior management trainer en ervaren coach.

parveen-mahmud-fca

Parveen Mahmud FCA

Commissaris

Mevrouw Mahmud is de algemeen directeur van de Grameen Telecom Trust, die Social Business activiteiten faciliteert voor het scheppen van werkgelegenheid bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en armoedebestrijding. Ze is een registeraccountant en een medelid van het Institute of Chartered Accountants van Bangladesh (ICAB). Mevrouw Mahmud heeft in haar professionele loopbaan uiteenlopende functies bekleed en langere tijd bij nationale en internationale ontwikkelingsorganisaties gewerkt.

Mevrouw Mahmud begon haar carrière bij BRAC en was adjunct-directeur van Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), een overkoepelende financieringsinstelling die microkredieten verstrekt om de armoede te bestrijden. Ze was partner bij ACNABIN, Chartered Accountants. In 2011 was ze de eerste vrouwelijke voorzitter van ICAB. Ze is tevens het eerste vrouwelijke bestuurslid van de South Asian Federation of Accountants (SAFA), een overkoepelende beroepsorganisatie voor accountants van de SAARC. Mevrouw Mahmud maakte deel uit van de Consultative Group on Social Indicators van de UNCTAD/ISAR. Ze zit in diverse besturen en was voorzitter van de Acid Survivors Foundation.

Directie BRAC International Holdings B.V.

hans-eskes

Hans Eskes

Directeur

De heer Hans Eskes is een gepensioneerde accountant van KPMG. Hij is momenteel adviseur en bestuurslid voor diverse internationale bedrijven.

De heer Eskes werkte eerder in Amsterdam, Barcelona en Shanghai voor klanten die verspreid zaten over Europa, Azië en Amerika. Gedurende deze jaren besloeg zijn klantenportefeuille vele industrieën en activiteiten die een belangrijk deel van de samenleving vormen. Hij was verantwoordelijk voor chemische en technische bedrijven, genoteerd aan de beurzen in Londen, Frankfurt en Amsterdam, maar ook voor klanten die actief waren op financieel gebied en het gebied van onderwijs, medische instellingen en culturele stichtingen.

Tijdens zijn carrière werd hij managing partner van de afdeling International Business Support binnen KPMG. Deze afdeling verstrekt advies en ondersteuning aan buitenlandse bedrijven in Nederland. De heer Eskes heeft een masters degree van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants en heeft de diverse boekhoudkundige opleidingen en het INSEAD Leadership Development Programma gevolgd.

Faruque Ahmed

Faruque Ahmed

Directeur

Faruque Ahmed is uitvoerend directeur van Stichting BRAC International. Voorheen was hij werkzaam als manager van BRAC International. Hij is tevens lid van de Executive Management Committee, die namens de organisatie besluiten neemt. Daarvoor was hij tien jaar leider van het BRAC-gezondheidsprogramma en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gezondheidsstrategie voor BRAC International. Hij heeft veel ervaring met de uitvoering van doeltreffende gezondheidsprojecten, samen met regeringen, andere ngo’s en de private sector. Voordat hij in dienst trad bij BRAC, werkte de heer Ahmed voor het Team Gezondheid, Voeding en Bevolking van de Wereldbank in Bangladesh als hoofd van de afdeling Operations. Hij startte zijn loopbaan als onderzoeks- en planningsfunctionaris in 1976 en werkte vervolgens voor het ministerie van Gezondheid en Gezinswelzijn. De heer Ahmed is lid van de werkgroep Bangladesh Health Watch – een maatschappelijk initiatief en lid van de Civil Society Consultative Group on Health, Nutrition and Population van de Wereldbank. Voorheen vertegenwoordigde hij maatschappelijke organisaties binnen het bestuur van de GAVI Alliance. De heer Ahmed behaalde een master Gezondheidswetenschappen aan de John Hopkins Universiteit en een master Economie aan de Universiteit van Dhaka.

Download statutenwijziging december 2016 BRAC International Holdings B.V.